Asi jsem radikál

Už mnoho let odebírám časopis Respekt a celkově vzato jsem za něj vděčný. A dokonce se značnou částí komentářů souhlasím. Proto jsem s velkou nelibostí našel krátké stanovisko v rubrice Respekt – Despekt na 6. straně čísla z 27. února. Co tedy sklidilo despekt, a proč se mi toto stanovisko nelíbí? Je krátké, takže ho ocituji v plném znění:

NOVINÁŘI ČT POD TLAKEM RADIKÁLŮ

„Rada ČT nepřiměřeně podléhá tlaku konzervativního sdružení Aliance pro rodinu. To se pomocí stížnosti na novináře dožaduje prostoru pro názor hájící manželství pouze jako svazek muže a ženy. Rada by měla stížnosti odmítnout a novináře bránit, to se ale neděje.“

Názor, že manželství je „pouze svazek muže a ženy“ je všeobecně sdílen všemi kulturami celého světa a bylo tomu tak od nepaměti až do nedávné doby. I v naší zemi je velmi silná menšina občanů, kteří si myslí, že by to tak mělo zůstat. Patřím mezi tyto lidi také. Nemám nic proti tomu, že mě někdo považuje za konzervativce. Jsem ale radikál? Jsem radikál, protože si myslím, že manželství je svazek muže a ženy? Co je radikálního na zastávání názoru, který až donedávna převažoval? Paní Jochová z Aliance pro rodinu může přinést mnoho dokladů pro tvrzení, že nejzdravější děti vyrůstají v intaktních heterosexuálních svazcích.

Alianci pro rodinu šlo o to, aby zazněl náš hlas a naše argumenty. Právě tomu se ale snaží Respekt zabránit. Ideologie, která přeznačuje význam slova manželství, hlásá rovněž potřebu „diverzity“. Bohužel, z té jsou z nějakého důvodu vyřazeni konzervativci. Diverzita zkrátka platí jen pro někoho. Kdo s touto ideologií nesouhlasí, zřejmě musí být umlčen.

Alianci pro rodinu se vyčítá, že se „dožaduje prostoru“ pro nějaký názor. Znamená to, že pokud dejme tomu třicet procent lidí vidí manželství jako svazek muže a ženy, nemají tito lidé nárok na „prostor“, kde by mohli uplatnit své argumenty? Dále se ve stanovisku píše, že Rada ČT by měla novináře „bránit“. Propána, on na ně někdo útočí? V našich médiích je mnohem silněji zastoupena genderová ideologie – ochranu by potřebovali spíše ti, kdo ji nesdílejí.

Jestli tomu dobře rozumím, Rada ČT má pečovat o vyváženost. Má pečovat právě o to, aby zaznívaly i názory protistrany.

Jistě, je mi jasné, že nelze přistoupit na řešení typu „pět minut Židé, pět minut Hitler“. Na názoru, že manželství tvoří muž a žena, ale není nic, co by „podněcovalo k nenávisti“ nebo dokonce k násilí.

Vyzývám čtenáře, aby se zamysleli nad tím, proč mají určité kruhy tak silný zájem o umlčení těch, kdo hájí tradiční rodinu. V čem spočívá „radikálnost“ těchto lidí? Domnívám se, že řeč o „radikálech“ je jen nálepkováním. To má vzbudit nechuť k Alianci pro rodinu a vyvolat dojem, že s názory jejích příznivců ani nemá smysl se seznamovat, natož je vyvracet. Nálepka je mnohem rychlejší než argument.

Rád bych uvedl ještě jedno varování. Někteří z našich odpůrců nás obviňují, že pokud hájíme pojetí manželství jako svazek muže a ženy, musíme určitě být na straně ruského prezidenta Vladimíra Putina. Chtěl bych každého ujistit, že paní Jochová i já stojíme jednoznačně na straně Ukrajiny. Paní Jochová byla dokonce obviněna z toho, že je „placena“ z Ruska. Jsou to pomluvy. Pomluvy podobného typu mají předem vyloučit smysluplný rozhovor. Ano, nás, kdo jsme pro tradiční manželství a současně pro Ukrajinu, není mnoho. Považuji ale za pošetilé tyto lidi nějak antagonizovat.

Na závěr bych chtěl nás konzervativce trochu potěšit. Možná prohrajeme zápas o to, aby manželství zůstalo manželstvím. Za manželství budou považovány svazky dvou osob stejného pohlaví; pak přijde další stupeň: tzv. polyamorie patrně povede k tomu, že za manželství budou považovány svazky více osob, případně člověka s domácím mazlíčkem … a dál už má fantazie nesahá. Budeme-li chtít – alespoň mezi sebou – o těchto otázkách hovořit, můžeme použít termín „tradiční manželství“ nebo něco podobného. Někdy se prostě jazyk musí s podobnými politickými lapáliemi vyrovnat. V české literatuře druhé poloviny devatenáctého století bylo poměrně často frekventované slovo „soudruh“. Komunisté se tohoto vlastně hezkého slova zmocnili – a zničili ho. Když o někom dnes řeknete, že je to „soudruh“, je to považováno spíše za nadávku. Kdo by to byl ještě v osmdesátých letech minulého století řekl, že? Byli jsme zvyklí ze škol na „souško učitelko“, pamětníci, pamatujete?

To původní krásné slovo bylo tedy zničeno, ale nebylo zničeno přátelství, kolegialita, sounáležitost. I s „únosem“ slova manželství se nějak vyrovnáme.

 

Dan Drápal

  1. března 2023

Válčí se už rok

Válčí se už rok, a bude se válčit ještě dlouho. A nikdo netuší, jak dlouho.

Když loni 24. února Rusko zaútočilo na Ukrajinu, domnívali se snad všichni, koho to zajímalo, že ruská armáda do tří dnů obsadí Kyjev a Rusko instaluje na Ukrajině loutkovou vládu, podobně jako to plánovalo po invazi „spřátelených armád“ do Československa v srpnu 1968. Invaze se tehdy povedla, jen s tou „dělnicko-rolnickou“ vládou to jaksi nevyšlo.

Západní tajné služby sice věděly, že k útoku na Ukrajinu dojde, nicméně netušily, že Ukrajina bude schopna se bránit. S vývojem, jaký nastal, zřejmě nikdo relevantní nepočítal.

Což se ukázalo jako velký problém. „Sil, které jsem rozpoutal, nemohu se zbýt“, říká ve stejnojmenném dramatu o Faustovi Čarodějův učeň. Ano, válku (někde se tomu říká speciální vojenská operace) se podařilo rozpoutat, ale podaří se ji ukončit?

Co v současné situaci znamená vítězství pro jednu či pro druhou stranu?

Problematická otázka. Rusko si může na tuto otázku odpovědět několika různými způsoby. Maximalistická odpověď zní: Obsaďme celou Ukrajinu a eventuálně ji opět připojíme k Rusku. Minimalistická odpověď zní: Obsadíme území, na kterých jsme provedli „referenda“, tedy ponecháme si Krym a dobudeme Doněckou a Luhanskou oblast. A Cherson.

Ale co Ukrajina? Ta by za vítězství považovala pouze obnovu stavu před rokem 2014, tedy opětovné připojení okupovaných oblastí k Ukrajině. Na to ovšem Rusko nikdy nepřistoupí.

Ani jedna, ani druhá strana nemá k vítězství dostatek sil, a i kdyby svých pozemních cílů dosáhla, situace by byla velice nestabilní. I v případě, že by se Rusku podařilo dosáhnout maxima, zřejmě by se muselo vyrovnávat s vleklou partyzánskou válkou.

Západ nechce nechat Ukrajinu prohrát, ale zřejmě jí neumožní ani vyhrát.

Západní politici tvrdí, že je na Ukrajincích, aby se rozhodli, kdy a o čem začnou s Ruskem vyjednávat. Tady ale vidím problém. Bez západních zbraní by už Ukrajina patrně prohrála – přes veškerý a obdivuhodný heroismus svého odporu. Proto by Západ měl být součástí vyjednávání. A především by měl mít jasný plán.

Ukrajinský národ je vskutku hrdinský a má sympatie mnohých z nás. Nicméně přes veškeré hrdinství je i na Ukrajině hodně korupce a neschopnosti. Nemá cenu si to zastírat. Ano, v Rusku je korupce podle zjištění různých agentur, které se tím zabývají, ještě podstatně vyšší, a – a to je ještě důležitější – Ukrajina se alespoň snaží s korupcí něco dělat, byť výsledky zatím nejsou oslnivé.

Kdy vypukla první světová, říkalo se na obou stranách: Do Vánoc budou naši vojáci doma. Byli, jenže to bylo o Vánocích 1918, ne 1914. Zatím to vypadá, že i rusko-ukrajinská válka bude dlouhá.

Může se ale stát něco neočekávaného. Jedna či druhá strana může zkolabovat. Někteří čekají na Putinův pád. Na ten bych nesázel – už proto, že Putin není zdaleka nejhorší ruský vladař v posledních stu letech. Padne-li Putin, je možná, ba dokonce pravděpodobné, že na jeho místo nastoupí někdo horší.

Ale ani kolaps Ukrajiny není vyloučen. Vojáci v prvních liniích jsou hrdinští, ale nesmírně unavení. Ukrajina jednoduše nemá tolik zbraní, ale ani tolik lidí, jako Rusko.

Modlím se, aby zasáhl Bůh. Rusko může prohrát celou řadu bitev, ostatně Napoleon obsadil i Moskvu, ale Rusko nelze nějak definitivně porazit. Je ale třeba je zadržet. Rusko přestane být „lotrovským státem“, jedině pokud se stane něco zásadního. Proč jsou dnes Japonsko a Německo demokraciemi? Protože jejich předchozí režimy byly na hlavu poraženy. Rusko takto porazit nelze. A Rusko dnes stojí za Putinem. Demokracie by se tam mohla uchytit až za několik generací, a ještě dříve, než by se Rusko demokratizovalo, musel by v něm zavládnout právní stát. Ten totiž musí předcházet nastolení demokracie. A právě ten v Rusku nikdy nebyl. Ne, lidské řešení tato situace nemá.

Nicméně Ukrajině pomáhejme, seč to jde.

Dan Drápal

  1. února 2023

Ztratili jsme samostatnost

Nemalá část našich spoluobčanů – snad se dá s opatrností říci: Výrazná menšina – je toho názoru, že bychom měli vystoupit z EU a z NATO. Tito lidé tvrdí, že členstvím v těchto organizacích jsme přišli o svou samostatnost. Zkusme se nad tímto tvrzením zamyslet.

Tato otázka má určitou stránku mezinárodněprávní a několik dalších stránek, především stránku ekonomickou, ale i civilizační a kulturní.

Vstupem do zmíněných organizací jsme nepochybně o značnou část své samostatnosti přišli. Je to dobře, nebo špatně?

Vzpomínám si na interview s bývalým komunistickým politikem Miroslavem Štěpánem, které jsem slyšel v Československém rozhlase buď v roce 1990, nebo 1991 – už si to přesně nevybavuji. Miroslav Štěpán v onom interview se vší vážností tvrdil, že Korejská lidově demokratická republika a Kuba jsou země, které jsou ze všech nejsamostatnější – dokázaly si uchovat svou samostatnost a svrchovanost navzdory všem snahám velmocí si je podrobit. Svým způsobem měl pravdu, jenže… Chtěli byste žít v samostatné Severní Koreji? Já ne.

Jsem přesvědčen, že v současné době nám členství v uvedených organizacích umožňuje si určitou samostatnost uchovat. Při naší geopolitické poloze bychom byli bez těchto organizací v ještě horší pozici, než bylo Československo v roce 1938.

Znamená to, že se mi v EU všechno líbí? Ani zdaleka! Nejvíc mi vadí protlačování civilizačně-kulturní agendy – genderová ideologie a vše, co je s ní spojeno.

Nicméně – k tomu dvě poznámky: Spojené království z EU vystoupilo, ale progresivistická ideologie tam dál řádí o sto šest – možná s ještě větší silou než před vystoupením. A některé členské státy EU – pro nás je nejrelevantnější Slovensko – se například ubránily např. Istanbulské smlouvě. Tato ideologie jede po jiné koleji než politika EU, byť uznávám, že v EU je převážně přijímána. Pokud si tuto ideologii nepřejeme, nemusíme vystupovat z EU, tím bychom si v tomto ohledu nepomohli.

Odpůrci EU (všimněte si, píšu „odpůrci“, nikoli „kritici“) mnohdy přirovnávají EU a NATO k RVHP (Rada vzájemné hospodářské pomoci v dobách komunismu) a „Varšavské smlouvě“. Jestli byl brexit vůbec k něčemu dobrý, bylo to to, že vůbec nastal: Nikdo dnes nemůže tvrdit, že se z EU nedá vystoupit. (Dokud bylo Rusko při síle, z RVHP se pochopitelně vystoupit nedalo.) Dnes, nedlouho po počátku roku 2023, průzkumy veřejného mínění ukazují, že 58,5 % Britů si přeje návrat Spojeného království do EU, zatímco 41,5 % chce zůstat mimo.

Zahraniční obchod Británie je orientován na EU z méně než padesáti procent; v našem případě je to kolem osmdesáti procent. Kdyby Česká republika vystoupila z EU, hospodářsky by se zhroutila do dvou dnů. (Nu, někdo by to možná bral, vzpomeňte na Severní Koreu.)

Vystoupení z EU by znamenalo, že veškerá důležitá rozhodnutí o Evropě by se dělala bez nás. Ano, právně je naše svrchovanost členstvím v EU omezena, nicméně „můžeme do toho mluvit“. Místo hořekování nad ztrátou samostatnosti bychom se měli učit vyjednávat. Ledacos se totiž vyjednat dá – to dobře vědí skandinávské země, které mají méně obyvatel než Česká republika, a přesto si na ztrátu samostatnosti nestěžují.

A pak je tu ještě jeden faktor. Co myslíte, že by nastalo, kdyby se EU rozpadla? Jste si jisti, že by německá AfD nehrála „sudetskou kartou“? Já rozhodně ne. A co takhle Itálie? Nechtěla by „vrátit“ Istrii? Co Maďaři, jejichž premiér chodí na veřejnosti s tričkem s mapou Velkého Maďarska, zahrnujícího jih Slovenska, Podkarpatskou Rus, Sedmihradsko a Vojvodinu? Že by k tomu nedošlo? Nicméně…koho by ještě v osmdesátých letech napadlo, jaká zvěrstva se budou dít po rozpadu Jugoslávie? Kdyby někdo v Evropě kolem roku 1930 předpověděl, jak bude „Starý kontinent“ vypadat o deset let později, asi by ho považovali za šílence. Démoni nacionalismu sice spí, ale mohou se probudit. A pak to „rozjedou“ nebývale rychle. A jak by vypadaly vztahy Turecka a Řecka, kdyby obě tyto země nebyly členy NATO?

Vývoj v Evropě se mi pranic nelíbí. Zatímco v Putinově Rusku se učí „vlastenectví“, znovu se vyvěšují Stalinovy portréty, a kritika Ruska je zakázána, progresivistické teorie, jako třeba „kritická teorie rasismu“, káží, že dějiny Západu jsou jedna velká hanebnost za druhou. (Některé) děti ve Spojených státech se učí nenávidět své vlastní dějiny. Jedná se samozřejmě o velké zkreslení a mnohdy vyloženě o velkou lež. Rozhodně si nepřeji, aby zde zavládly putinovské manýry. Mám dobré důvody při vší kritičnosti k EU za Evropu bojovat.

Nu, opět konstatuji: Žijeme ve složitém světě. Není v silách jednotlivce prosadit nějakou zásadní proměnu. Jako křesťan vím, že „svět ve zlém leží“ – a že je to vážné. Ale nebudu fňukat.

Dan Drápal

  1. února 2023

Vlastizrada? Opravdu?

Nebudu nijak tajit, že mi v mých článcích jde – mimo jiné – o kultivaci křesťanského prostředí. Je obecně známo, že sociální sítě přispěly ke zhrubnutí mezilidské komunikace. Komentáře k různým článkům bývají zpravidla anonymní a lidé si neberou servítky. Mnohdy je patrné, že si napsáním něčeho nepěkného či přehnaného tak nějak „uleví“. Tato možnost se ozvat ovšem v lidech zřejmě probouzí spíše ty horší stránky. Bohužel, nevyhnulo se to ani křesťanům.

Nedělám si iluze, že bych mohl tento trend nějak zvrátit, ale lze se o to alespoň pokoušet, a mám dobré důvody si myslet, že lidí, kteří to vidí podobně jako já, není málo.

Jedním z nešvarů je přehánění, a toho bych se rád v tomto článku dotknul, a sice na dvou konkrétních příkladech.

Někteří kritici tvrdí, že naše nynější vláda se dopouští vlastizrady. Někdy je toto slovo použito i pro nějakého jednotlivého politika, případně politologa, případně publicisty.

Omlouvám se všem, kteří se domnívají, že píšu banality. Někdy je ale potřeba psát i o samozřejmostech, protože když to nebudeme činit, budou se slova stále více vyprazdňovat.

Zabývejme se tedy nejprve nikoli vlastizradou, ale zradou jako takovou. Co vlastně je zrada? Zrada je, když někomu něco slibuji, ale pak se vědomě zachovám zcela opačně. Někomu něco slíbím, ale pak to neudělám, ačkoli (a) jsem už v době slibování věděl, že to neudělám, nebo (b) to neudělám, protože se mi to přestalo hodit. Udělat bych to sice mohl, dám ale přednost svému „zájmu“ před svým slibem. Součástí zrady je tedy podvod. Zrada je ale víc než podvod. Podvodník nemusí předem nic slibovat. Dá vám třeba falešnou bankovku, ale netvrdil předem, že nic takového neudělá. Zrádcem, nikoli pouze podvodníkem, byl druhý komunistický prezident Antonín Zápotocký, který sliboval, že žádná měnová reforma nebude, aby ji hned následujícího dne spustil. Zrádci bylo celé vedení Komunistické strany, které slibovalo, že komunistická strana nebude požadovat kolektivizaci zemědělství, a pak ji o několik málo let později ve velkém stylu rozjela.

Kromě podvodu charakterizuje zradu ještě jeden prvek: Zrada je vědomá. Svým jednáním mohu někoho uvést v omyl, ale mohu to udělat nechtěně. To mě samozřejmě neomlouvá, ale je to přece jenom jiná situace, než když někoho uvedu v omyl vědomě.

A teď konkrétně k mým kritikům. Někteří mi napsali, že současná vláda se dopouští vlastizrady, například tím, že dodává zbraně na Ukrajinu. Nazvat tak takové jednání je zcela nepatřičné, protože když se tato vláda ujala moci, neslibovala, že Ukrajinu podporovat nebude. Rozumím tomu, že jsou mezi námi lidé, kteří si přejí Putinovo vítězství. Hluboce s nimi nesouhlasím, ale jejich postoj bych nenazval vlastizradou. Jejich příchylnost k totalitním režimům bývá dlouhodobá a neskrývaná; proto v jejich případě nelze mluvit o zradě, jakkoli se mi jejich postoj nelíbí.

Nešvar internetových diskusí bývá v tom, že lidé začnou používat silných slov, čímž ovšem ztěžují jakoukoli výměru názorů. Nesouhlasí se současnou vládou, tak začnou mluvit o vlastizradě. Jaká slova ale budeme moci použít, setkáme-li se s vlastizradou skutečnou? Lidská řeč nám umožňuje nějak se domluvit; pokud ale používáme zavádějící slova nebo dáváme slovům jiný význam, než obecně mají, poznenáhlu likvidujeme hřiště, na kterém se můžeme setkávat – a utkávat.

Jiné zneužívané slovo je „totalita“. Mnozí hrozili, že když se prezidentem stane Petr Pavel, nastane nová totalita. Byl jsem v situaci, kdy jsem se chtěl proti tomu ozvat, ale pak jsem si všiml, že se nacházím ve skupince lidí, kteří jsou mladší a skutečnou totalitu nezažili. Jejich tvrzení o „nové totalitě“ mě hluboce uráží, protože jsem ji zažil. Nejenže mnozí nemohli publikovat; někteří nesměli ani psát. Ano, jedním z trestů za zastávání jiného názoru byla konfiskace psacího stroje. Pro ty, kdo se obávají nové totality, mám jednoduchý test: Dokud budete psát, že hrozí nová totalita, máte jistotu, že nehrozí. Pokud přijde – a vyloučit to nemohu – tak už psát nebudete. Tedy pokud se nepřidáte k jejím spolutvůrcům.

Řeč je úžasný fenomén. Slovem stvořil Bůh svět. My žijeme v době pobabylonské, tedy v době zmatení jazyků. Jen Duch svatý nám dává skutečné porozumění – učedníkům Ježíšovým o Letnicích rozuměli všichni. Nicméně dokud jsme na této zemi, v tomto čase, zacházejme s řečí obezřetně a nekažme ji záměrným přeznačováním slov.

  1. února 2023

PetrPavel zvítězil

Petr Pavel zvítězil a nebudu zastírat, že z toho mám velikou radost. A abych pravdu řekl, nepočítal jsem s tím, že zvítězí o 800 000 hlasů, tedy rozdílem šestnácti procent! Obával jsem se, že naše politika bude pokračovat v „tradici“, kdy volby rozhodne nějaká lež nebo nějaká špína vytažená mezi prvním a druhým kolem prezidentské volby. V případě první volby Miloše Zemana to bylo strašení, že Karel Schwarzenberg „bude vracet majetek sudeťákům“ a několik naprosto „čistokrevných“ lží, které měly toto obvinění stvrdit. V dalších volbách se Milošovi Zemanovi podařilo udělat z protikandidáta Jiřího Drahoše „vítače migrantů“. Andrej Babiš se tentokrát pokusil o něco podobného a vykreslil generála Petra Pavla jako válečného štváče. Upřímně řečeno, obával jsem se, že mu to vyjde. Je to částečně dáno tím, že bydlím v Jeseníku, a tato část severní Moravy a Slezska je jednou z mála oblastí, kde Babiš zvítězil.

Andrej Babiš měl tuto kartu připravenou již předem, protože hned v následujících dnech po prvním kole byly rozvěšeny billboardy líčící generála jako válečníka, zatímco Andrej Babiš je mírumilovný diplomat. Ty billboardy už musely být připravené… Všechna čest marketingovému týmu Andreje Babiše. Neponechali nic náhodě.

Zpočátku jsem si říkal, že je hloupé a nebezpečné na tuto kartu vsázet. Pak jsem si ale uvědomil, že to v dané situaci bylo racionální. Pokusím se vysvětlit, proč.

Když Andrej Babiš vstoupil do politiky, tvořili jeho elektorát nikoli příznivci levice, ale spíše střední třída, znechucená stavem české politiky. Divil jsem se, kolik významných osobností Andreje Babiše zpočátku podpořilo. Tehdy Andrej Babiš „vyluxoval“ tuto voličskou skupinu.

Když pak byl ve vládě, nejprve jako ministr financí a po dalších volbách jako její předseda, spojil se se sociální demokracií. Ta se brala za chudé lidi (vzpomene si ještě někdo na Janu Maláčovou, přezdívanou Venezuela?), ale smetanu slízl Andrej Babiš. Jak se začal stále více otáčet doleva, postupně „vyluxoval“ i komunisty. Mnozí jsme si velice přáli, aby se komunisté nedostali do Parlamentu, ale byl to až Andrej Babiš, díky komu se naše přání splnilo.

Co mohl tedy nyní Andrej Babiš dělat, když vyluxoval pravici i levici? Zbývají okamurovci. Babišův tým správně odhadl, že na pravici, ale i na levici už Andrej Babiš těžko někoho uloví, tak se pokusil „vyluxovat“ okamurovce. Tomio Okamura ale viděl, co se stalo s ČSSD, když se spojila s Babišem, a rozhodně se do podpory Andreje Babiše nehrnul. Nu, žádný strom neroste až do nebe, a tak se ukázalo, že Andrej Babiš už nemá kde brát.

S Petrem Pavlem přichází do naší politiky zcela nový styl. Vyznačuje se velkorysostí a slušným zacházením s protivníky, a to i s těmi poraženými. Generálova málomluvnost je v naší politice spíše výhodou než přítěží.

Ve skutečnosti, kdyby došlo na lámání chleba, tak by se v praktických ohledech Andrej Babiš možná moc nelišil od generála Pavla. Mohl sice generála vykreslovat jako válečného štváče a sám sebe jako mírotvorce, ale ani jeden, ani druhý nejsou těmi, kdo rozhodují, jak se situace na Ukrajině bude vyvíjet. Domnívám se, že přes Babišovo ostudné tvrzení, že by nepodpořil spojence z NATO, když by byli napadeni, by ve skutečnosti „držel basu“ s ostatními evropskými politiky. Možná si ho idealizuji, a jistě nesdílím jeho hodnoty, ale považuji Andreje Babiše za racionálně uvažujícího člověka, který má ovšem ten nedostatek, že rychleji mluví než myslí.

Jistě neplatí heslo „účel světí prostředky“, ale neplatí ani opak, totiž že „prostředky světí účel“. Pavlova slušnost z něj ještě nedělá dobrého politika. Přesto, zdá se mi, bude komunikaci mezi dvěma znepřátelenými stranami v Poslanecké sněmovně spíše usnadňovat. A ta komunikace je nezbytná, mají-li se vyřešit takové problémy, jako je děsivě narůstající schodek státního rozpočtu, energetická krize apod.

Když Petr Pavel jasně zvítězil, hodně se mi ulevilo. Těžko snáším aroganci, a té jsme si u předchozích dvou prezidentů užili víc než dost. Zdá se, že přichází zásadní změna.

Přeji panu generálovi hodně moudrosti i milosrdenství. A přeji nám všem, aby byl pro naši vlast požehnáním, nikoli zlořečením. My křesťané se za to jistě budeme horlivě modlit.

  1. ledna 2023

Putinův svatý boj

Politici mohou být všelijací. Mnozí z nich dají na různé věštce či vědmy, ale na veřejnosti se tím nijak nechlubí. O některých je to všeobecně známo – např. o Ronaldu Reaganovi, který dal na různé okultisty, zřejmě pod vlivem své manželky. O některých jsem to pouze slyšel a nemám pro to doklady, tak o tom pomlčím. Nicméně před lety jsem na popud tehdejšího předsedy Senátu Petra Pitharta napsal stať „Okultismus, Bible a politika“. Petr Pithart si všiml zájmu různých politiků o okultismus a moc mu to nešlo do hlavy. Často jde o lidi, kteří se jinak navenek jeví jako velmi racionální. Zkrátka člověk by to do nich neřekl.

Jiná kategorie jsou ovšem politici, kteří mají určitou eschatologickou vizi. Takovým politikem byl například někdejší íránský prezident Mahmúd Ahmadínežád. Ten byl stoupencem určitého šíitského směru, který počítal s jakýmsi Armageddonem na konci věků. To samo by ještě nemuselo být příliš nebezpečné – s konečnou bitvou na konci věků počítají i určité výklady biblické knihy Zjevení. Nebezpečné na Ahmadínežádově směru bylo to, že podle něj mají lidé příchod Armageddonu urychlovat tím, že sami vyvolávají válku. Jsem rád, že jsme Ahmadínežádovo panování přestáli bez katastrofy.

Zajímavý byl z tohoto hlediska Adolf Hitler. O zapojení Tibeťanů do nacistické ideologie toho moc nevím; co však považuji za nezpochybnitelné, je Hitlerova víra v Prozřetelnost. Ta měla v jeho pojetí rysy božstva, tedy byla svým způsobem osobní. Každý pokus o atentát, který Hitler přestál, jej utvrzoval v tom, že Prozřetelnost ho zkrátka „nedá“.  Tato víra v to, že Prozřetelnost ho vyvolila, aby zřídil Tisíciletou říši, byla důvodem, proč se Hitler nevzdával ani v dobách, kdy už bylo zřejmé, že válku prohraje. Jiní, „normální“ politikové, by kapitulovali mnohem dříve. Hitlerova „víra v Prozřetelnost“ tedy znamenala desetitisíce zbytečně ztracených lidských životů. Opravdu není jedno, čemu věříme, a ideje mají své důsledky.

Vladimír Putin je přesvědčen, že vede boj proti dekadentnímu Západu. Považuje se za ochránce určitých hodnot a svůj boj zřejmě pokládá za svatý. Jeho kritika Západu je v řadě ohledů oprávněná. To je rovněž důvod, proč má i na Západě řadu stoupenců. Putin má určité představy o světě a zejména o roli Ruska. V tom navazuje na dlouhou tradici ruského mesianismu. Ruský mesianismus měl v průběhu staletí celou řadu podob, ale přítomen je neustále. Rusku skutečně nejde jen o území. Rusko nemůže připustit existenci demokratické a k Západu se klonící Ukrajiny, ale z důvodů hlubších, než jsou ty, které plynou z jakéhosi politického pragmatismu.

Náboženské války bývají nejkrutější a nejnebezpečnější.

Já také věřím, že existuje svatá válka. Svatou válku lze ale vést jen svatými prostředky, ne například kastrováním zajatých nepřátel. Bylo by dobré, kdyby ruský prezident pochopil, že víc než dekadence Západu ohrožuje jeho národ alkoholismus. A těžko se bojuje za tradiční hodnoty jako je manželství, když Rusko má podstatně vyšší rozvodovost než Evropská unie.

Otázka, jakou roli hraje přesvědčení o vyvolenosti ruského národa v myšlení Vladimíra Putina, je spíše pro psychology. Zdá se mi ale nesporné, že takové přesvědčení je velmi nebezpečné. Podobně jako Hitlerova víra v Prozřetelnost. Ten, kdo vede svatou válku, nelituje prostředků, nelituje ani lidských životů. V jeho myšlení jsou to zřejmě nezbytné lidské oběti, přinášené na oltář ruského mesianismu. Nicméně myšlenkový svět Vladimíra Putina bychom měli studovat. Snažím se o to: Pracně se prokousávám téměř pětisetstránkovým spisem Putinova hlavního ideologa Alexandra Dugina „Čtvrtá politická teorie“. Dugin se nijak netají odporem proti Západu, ale nejen proti jeho negativním stránkám, které dle mého názoru zaslouží kritiku. Dugin dokazuje že Západ musí být poražen. Individualismus je největší zlo a je nutno s ním skoncovat. Totéž platí o demokracii. Drazí přátelé, je to horší, než si myslíme.

Proti tomu je zde Ukrajina, která bojuje o přežití. Rusko může být těžko poraženo; Ukrajina poražena být může. Boj, který vedou Ukrajinci, není boj motivovaný nábožensky. Evropa si s tímto bojem neví tak úplně rady. Na jedné straně je zde hrdinný boj poměrně chudého národa s velmi nešťastnými dějinami proti ruskému kolosu, na druhé straně evropská postmoderní ideologie, podle níž jsou národní státy něco špatného, něco, co by mělo být překonáno. Národy se ale rodí často právě v děsivých historických momentech – v tomto ohledu neudělal pro konstituci ukrajinského národa nikdo víc než Vladimír Putin. A někteří evropští ideologové lkají nad tím, že hrdinný boj Ukrajinců zvyšuje „toxickou maskulinitu“, proti které bojovali. Ano, muži brání svou vlast, brání své ženy a děti.

Nebylo by správné, kdybychom chtěli boj Ukrajinců proti Rusku vyfutrovat nějakým náboženstvím nebo ideologií. Je prostě správné přijít na pomoc slabšímu, jemuž hrozí vyhubení. Myšlenka, že v Evropě se spory nebudou řešit zabíjením, je správná a chvályhodná. A postačující. Ne, opravdu nechci, aby mě Rusko „zachraňovalo“.

  1. ledna 2023

Nalejme si čistého vína

Budu psát o politice. Ale nebude to o prezidentské volbě. Budu psát o něčem, co je dlouhodobé, co se netýká následujících třech týdnů, ale možná celých desetiletí.

Naše země je ve finanční tísni. Při zpětném pohledu je zřejmé, že by to nemělo nikoho překvapovat. Pracovali jsme se schodkovými rozpočty i v době, kdy ekonomika utěšeně rostla. Pak přišel covid, který způsobil chaos v politice i ve financích. Schodkové hospodaření se dalo dobře zdůvodnit.

Velmi dobře si vzpomínám na okamžik, kdy bylo oznámeno, že důchodci dostanou mimořádně přidáno 5000 Kč. Byl jsem zrovna na vycházce v Ďáblickém háji a poslouchal jsem zprávy přes sluchátka. Když jsem uslyšel tuto zprávu, zatrnulo ve mně. Ale proč? Neměl bych se radovat z toho, že dostanu pětitisícovku navíc?

Tušil jsem, že vláda rozdává peníze, které jsme ještě nevydělali. V něčem tento krok zafungoval. Tehdejší premiér Babiš si získal popularitu. Vzpomínám si na den, kdy nás rozváželi sanitkou z Třinecké nemocnice. Bylo nás v autě pět a všichni kromě mne chválili (v té době již bývalého) premiéra. „Dal nám peníze.“ Nebylo mi dobře, a tak jsem se do rozhovoru nezapojil. Nikdo ovšem nenastolil otázku „a odkud se ty peníze vzaly?“ Od té doby jsem slyšel ještě několik podobných diskusí. Zde na Jesenicku je Andrej Babiš velmi populární.

Máme novou vládu. Jsem s ní velmi spokojen. Premiér mluví uměřeně, nevzteká se, je schopen vyjednat kompromisy, a zejména díky českému předsednictví EU so získal sympatie i v zahraničí, kde do té doby moc znám nebyl.

Nicméně jedna věc je špatně. Vláda nechce zvyšovat daně.

Ano, chápu, ve volebním programu zvyšování daní nebylo. Ale také tam nebylo, že Rusko napadne Ukrajinu, což výrazně změnilo situaci. Schodek na letošní let činí 395 miliard, a je otázka, zda se podaří ho naplnit. Problémem je, že vláda plánuje vysoké schodky i do dalších let. A to už není deficit vyvolaný nečekanými událostmi a nečekaným vývojem, ale deficit tzv. strukturální, který by při současném hospodaření setrvával i v budoucnosti, a to i v časech, kdy by se mohlo relativně dařit.

Aby bylo jasno: V mnoha ohledech je lepší daně nezvyšovat. Bylo by mnohem lepší, kdybychom dokázali snižovat deficit snižováním výdajů. Obávám se ale, že v současné situaci se zvyšování daní nevyhneme. Nesmí to ovšem být hlavním prostředkem snižování deficitu – to by skutečně ekonomiku přiškrtilo.

Česká republika v této dekádě opouští fiskálně konzervativní a fiskálně zodpovědné hospodaření, které se zde pěstovalo od samotného začátku Československé republiky a které do jisté míry přetrvalo i v dobách komunismu. Ano, že komunistů panovalo v ledasčem turecké hospodaření, nicméně kdy přišla sametová revoluce, Československo bylo zadlužené jen minimálně, zejména ve srovnání s Polskem nebo Maďarskem. Proto zde transformace byla mnohem méně bolestivá než ve jmenovaných zemích.

Pokud se něco podstatného nezmění, přijdeme o výhodu relativně nízkého poměru státního dluhu vůči HDP. To znamená, že obsluha dluhu enormně naroste a my bychom se tak mohli za několik málo let dostat do podobně neřešitelné situace, v jaké je nejen Itálie, ale i Francie. Místo abychom zkvalitňovali zdravotnictví nebo školství, budeme splácet úroky. Sledujte prosím Francii: Ještě před pětadvaceti lety na tom byla stejně, ne-li lépe, jako Německo. Teď můžeme takřka v přímém přenosu sledovat její úpadek, doprovázený sociálními bouřemi.

Vláda si zvyšování daní zakázala. Vymyslí někdo jiný způsob, jak se strukturálního deficitu zbavit?

Jistě, zvyšování daní je nepříjemné a nepopulární. Pokud ale se strukturálním schodkem něco neuděláme, čeká nás tvrdý náraz do zdi. Dle mého názoru nemáme řešit otázku, zda daně zvýšit či nezvýšit, ale otázku, jaké daně? Nabízí se především výrazné zvýšení daně z nemovitosti. Tato daň chudým lidem neublíží a státní kase pomůže. A dále bude nutno navázat věk odchodu do důchodu na průměrnou délku dožití.

Jenže: Bude mít některá politická strana odvahu říci lidem hořkou pravdu? Vláda a opozice na sebe navzájem hází vinu za současný stav.

Přitom problém, kterému čelíme, se nedá vyřešit bez spolupráce mezi vládou a opozicí. A právě tato spolupráce zatím neexistuje a nic podobného není ani na obzoru.

Varovat před nárazem do zdi, který nás čeká, by mohli politici kterékoli strany. Ano, je mi jasné, že nalijeme-li veřejnosti čistého vína, bude to s největší pravděpodobností znamenat politickou smrt. Jenže čím déle budeme toto „nalití čistého vína“ oddalovat, tím bude náraz prudší.

K tomu, aby se hrozící náraz podařilo odvrátit, by bylo zapotřebí spolupráce mezi vládou a opozicí. Vláda spolu s opozicí by měla pracovat na kredibilním plánu finanční konsolidace. Jinak hrozí, že vláda něco zavede a opozice to po dalších volbách zruší.

Pořád patříme k nejbohatší pětině světové populace. Žádná spálená země – naopak, vnějšně naše republika i přes současné zpomalení vzkvétá. Budeme si ale muset připustit, že na nějakou dobu si budeme muset utáhnout opasky. Nejsem si ale jist tím, že toho budeme schopni.

Stejně byl ale někdo tu nepříjemnou pravdu vyslovit měl. Ano, vím, chce to hodně odvahy.

  1. prosince 2022

Chvála laskavosti

Z vašich úst ať nevyjde ani jedno špatné slovo, ale vždy jen dobré, které by pomohlo, kde je třeba, a tak posluchačům přineslo milost. A nezarmucujte svatého Ducha Božího, jehož pečeť nesete pro den vykoupení. Ať je vám vzdálena všechna tvrdost, zloba, hněv, křik, utrhání a s tím i každá špatnost; buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní, odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil vám.

Ef 4,29-32

 

V posledních týdnech se v našich médiích rozvířila debata o návrhu senátorek Daniely Kovářové a Jitky Chalánkové, aby byli odměňováni manželé za svou věrnost. Samotný návrh jsem nečetl a vlastně ani nevím, jestli už má nějakou konkrétní podobu. Nicméně kolem toho návrhu se strhla obrovská mela. Částečně jsem se do ní zapojil i já, a to článkem „Hon na tetky z okrašlovacího spolku“, který – pro mě překvapivě – otiskly Lidové noviny ve středu 23. listopadu. Zřejmě na základě tohoto článku jsem byl pozván do televizního pořadu „Máte slovo“ na ČT 1 ve čtvrtek 8. prosince.

Na televizi se téměř nedívám a tento pořad jsem viděl jen jednou před několika lety. Nedá se ale říci, že bych nevěděl, do čeho jdu. Nicméně pozvání jsem přijal. První, co jsem pak udělal, bylo, že jsem si zajistil modlitební podporu. Několikrát jsem byl v pokušení připravovat si nějaký vstup, ale vždy mě zastavila připomínka Ježíšova slova, že se nemáme připravovat, ale že Duch nám dá, co máme říci. (Pro jistotu varuji: Nechť to nikdo nepochopí špatně v tom smyslu, že si třeba kazatel nemá připravovat kázání nebo učitel výklad látky.) Neměl jsem žádnou touhu se „prsit v televizi“, jak to kdysi vyjádřil prezident Václav Havel, a tušil jsem, že tam řeknu minimum. Což se mi více méně splnilo, měl jsem jen dva krátké vstupy.

Pokud jde o věc samu, tak samotný návrh mi nepřipadá jako dobrý nápad, a kdybych byl senátorem, asi bych pro něj ruku nezvedl. Nicméně domnívám se, že za návrhem je určitá dobrá myšlenka, a sice že bychom mohli vyzvedávat kladné příklady. Nikdo se například nepozastavuje nad tím, že se vyhlašuje „učitel roku“ nebo něco podobného. Když jsem o návrhu slyšel, tak jsem hned začal přemýšlet o tom, koho bych na takové vyznamenání nominoval, kdyby to bylo na mně. Napadlo mě několik manželů. Jsem si ale jist, že by rozhodně nestáli o publicitu. Vesměs jde o páry, které mají nějaký přesah – třeba o manžele, kteří vychovali děti a „na stará kolena“ adoptovali děti z dětského domova, které nikdo moc nechtěl. Chci tím říci, že vzory hodné následování tu máme a raději bych četl v novinách o nich než o nějakých gaunerech či korupčnících. (Za prezentaci dobrých vzorů zde poděkuji časopisu Život víry.)

Tento článek ale píšu z jiného důvodu. Obě senátorky se staly terčem nenávisti a posměchu. V pořadu „Máte slovo“ se senátorka Kovářová marně snažila vysvětlit, že jde právě o ty pozitivní vzory. A o tom nepochybuji, navzdory tomu, že bych asi s návrhem nesouhlasil. Může jít o snahu pomýlenou, ale nikoli vedenou zlými úmysly. Proč tedy tolik nevraživosti?

Domnívám se, že v této věci je naše společnost nemocná. Chybí ochota a snaha druhému porozumět. Dokážu si představit, že by se o zmíněném návrhu hovořilo v klidu, věcně. Návrh by byl zamítnut, ale lidé by mohli odcházet z debaty, aniž by byli vytočení a naštvaní.

Chápu, že takovéto střety zvyšují sledovanost, protože naštvaná společnost si žádá dalších impulsů k naštvanosti. Jsem ale přesvědčen, že jako křesťané máme jít v této věci proti proudu, nebo se alespoň nemáme tímto proudem nechat strhávat. Myslím, že bychom měli do společnosti vnášet právě to, čeho se jí nedostává.

Já lidem zásadně do řeči neskáču a když někdo do řeči skočí mně, tak umlknu. Skákat druhému do řeči považuji za neslušné – kromě jiného tím druhému dávám najevo, že jeho názor nechci vyslechnout až do konce.

Když se na to podívám z hlediska duchovního boje, pak beru laskavé vystupování jako sabotáž vlády „knížete světa tohoto“. Ten totiž má eminentní zájem na tom, aby se lidé hádali, nadávali si a rozcházeli se co nejvíce naštvaní. Proti tomu máme zcela jinou zbraň. V knize Přísloví čteme, že „měkký jazyk láme kosti“ (26,15). Tomu Boží nepřítel nerozumí a mnohdy neví, jak reagovat.

Na závěr zmíním větu, kterou vyslovil tuším Josh McDowell: Vyhrál jsem mnoho sporů, ale ztratil jsem mnoho duší. Udělal jsem v životě několik pozoruhodných zkušeností, kdy jsem spor prohrál, ale duši nakonec získal. Radím vám, vyzkoušejte to taky.

  1. prosince 2022

 

 

Život v nejistotě

Náš národ je rozdělen v pohledu na válku Ruska proti Ukrajině. A v této věci jsou rozděleni i křesťané. Jsou lidé, kteří se této otázce věnují a čtou materiály z obou stran. Není jich mnoho. Ale ani tito lidé nejsou jednotní. A pak jsou zde lidé, kteří mají jasný názor, ale dle mého mínění pro něj nemají kvalifikaci. Zpravidla se pohybují ve své bublině, ve svém názoru se jen utvrzují, a názory (nebo informace) opačné u nich nemají sebemenší šanci. Přeposílají e-maily, posílají odkazy na YouTube, případně na jiná média, jen zcela výjimečně zmiňují nějakou knihu nebo článek z nějakého časopisu, který považují za mainstreamový.

Současná situace je taková, že pokud hledáte, vždy si najdete někoho, kdo tvrdí opak, než tzv. mainstream. Třeba nějakého amerického politologa, který tvrdí, že Ukrajina napadla Rusko, ne Rusko Ukrajinu. Takový hlas je u proputinovců obzvlášť ceněný, protože „má odvahu říkat nepříjemnou pravdu“. Že je jen jedním ze sta, tedy výjimkou potvrzující pravidlo, si nepřipouštějí.

Prostě na internetu se můžete dočíst téměř cokoli.

Zatím byla řeč o psaném slovu. Přeposílat se ale dají i videa nebo fotografie. Já to nedělám, a ani se na videa nebo fotografie nedívám. Současná technika totiž umožňuje „nafejkovat“ úplně vše. Proto v mých článcích najdete jen naprosté minimum informací, a už vůbec ne nějaký doprovodný obrazový materiál. A nemusíte mi ani nic takového posílat, protože k tomu mám apriorní nedůvěru a nemám možnost si ověřovat, zda se jedná o skutečnost nebo o fejk.

Jak se tedy utvářím své názory? Mohu mít vůbec nějaké?

Na tuto otázku mám dvojí odpověď. Předně: Je spousta věcí, na které nemám názor. Nebo… možná nějaký názor mám, ale nejsem si natolik jist, abych ho zveřejňoval. Uvedu příklad. Nedávno zabila raketa v Polsku dva lidi. Vzápětí jsem dostal e-maily či odkazy, které tvrdily s naprostou jistotou, že to byla ukrajinská provokace, a opačné odkazy, které s naprostou jistotou tvrdily, že za to může Rusko. Já jsem si na to udělal názor až po třech dnech, a přiklonil jsem se k tomu, co se nakonec stalo „oficiální“ verzí, tedy že šlo o ukrajinskou raketu, které mířila na ruskou raketu.

Toto ale nepíšu proto, že bych vás chtěl přesvědčit o platnosti této verze. Chci jen upozornit na to, že mnozí lidé měli jasno hned, jak se to stalo. Prostě si to vyložili podle toho, v jaké bublině jsou. Pro mě jsou ovšem lidé, kteří mají jasno snad ještě dříve, než vyšetřování vůbec pořádně začne, naprosto nevěrohodní.

A teď ta druhá odpověď: Nemám jistotu o pravdivosti informací, ale mám jistotu například v tom, že je třeba pomáhat ukrajinským uprchlíkům. A že by to bylo správné, i kdyby veškerá vina byla na straně Ukrajiny (což si pochopitelně nemyslím). Nemusím spoustu věcí vědět, ale mohu vědět, zda si dávám pozor, abych nešířil falešné informace (a musím doznat, že občas v tom selžu, ale, domnívám se, jen ve velmi okrajových záležitostech). Mám jistotu, že Bůh neztratil kontrolu, a že vždy můžeme najít postoj a jednání, které jsou prodchnuty Duchem Kristovým. Důležité je znát Boha; je to důležitější než vědět, že země je placatá či kulatá, nebo zda Hollywood ovládají reptiliáni nebo ne. Jistota v Bohu mi umožňuje žít s nejistotou v tomto rozděleném světě. V nejrůznějších situacích můžeme pěstovat a rozvíjet kritické myšlení. A také „pracovat ku pokoji“. To neznamená mlčet k evidentnímu bezpráví nebo že je jedno, co si kdo myslí. Můžeme vstupovat do debaty, ale uděláme dobře, když budeme mluvit o nebezpečí bublin a fejků.

Kromě jistoty v Bohu, která je tím nejdůležitějším, můžeme mít i relativní jistotu ve svém oboru. Mým oborem je biblistika, a když mi někdo pošle dotaz, jak má rozumět tomu či onomu verši, tak se snažím odpovědět, a pokud odpověď neznám, tak se snažím věc nastudovat. Podobně my měl jednat lékař, jaderný fyzik, biochemik nebo třeba lesník. Buďme mistry ve svém oboru. Moc se mi líbil Derek Prince, který jednou řekl, že chce být co nejlepším vykladačem Bible, jakým může být. Ta slova „jakým může být“ jsou důležitá. On netvrdil, že bude „nejlepším vykladačem Bible“. Netvrdil ani, že se nikdy nezmýlil nebo nemýlí. Přesto ale chtěl být tím nejlepším vykladačem Bible, jakým mohl (vzhledem k jeho obdarování i vnějším možnostem) být. Podobně jako ty možná budeš nejlepším biochemikem nebo matematikem, jakým můžeš být.

Pokud se člověk poctivě věnuje svému oboru a pokud především spoléhá na Boha, může v tomto rozervaném světě pracovat ku pokoji.

Nicméně i v oblastech, kde si nejsme jisti detaily, si něčím jisti být můžeme. Třeba tím, že Rusové se snaží zničit infrastrukturu na Ukrajině a vystavit miliony lidí nebezpečí umrznutí. Proč si tím mohu být jist? Protože to shodně tvrdí Ukrajinci i Rusové. Stejně tak si můžeme být jisti tím, že ničena jsou ukrajinská, nikoli ruská města. Naopak si nemůžeme být jisti, že v boji padlo 7000 nebo naopak 105 000 Rusů (nebo Ukrajinců). Odborníci mohou jen odhadovat, a my neodborníci můžeme buď přiznat, že nevíme, nebo se připojit k jedné či druhé straně a papouškovat její údaje.

A zcela jistě se můžeme modlit, aby lidé neumírali a aby nerostla nenávist.

Dan Drápal

  1. listopadu 2022

Hon na tetky z okrašlovacího spolku

Hned na počátku prozradím, že těmi „tetkami z okrašlovacího spolku“ jsou senátorky Daniela Kovářová (zvolená letos) a Jitka Chalánková (senátorkou od roku 2018). Tetkami z okrašlovacího spolku je nazvala redaktorka Lidových novin Jana Machalická (v článku, který vyšel v LN 15. listopadu t. r.).

Čím se tyto dvě dámy prohřešily? Čím si vysloužily tolik posměchu?

Nechme promluvit Janu Machalickou: „Daniela Kovářová, která se ráda předvádí jako vyznavačka konzervativních hodnot nesnášející emancipaci, se… vyznamenala výrokem, že manželé mají povinnost a právo provozovat sex, milovat se a počínat děti.“ (Paní senátorka Chalánková promine, dnes budu hájit pouze Danielu Kovářovou.)

Daniela Kovářová není křesťanka, nicméně má blízko ke křesťanským hodnotám, jak snad vyplyne z tohoto článku. Její knihu Vztahy – 7 + 1 osudových omylů mohu cele doporučit křesťanům i nekřesťanům. Autorku znám z jejích občasných komentářů v Lidových novinách. Čtu je vždy s velkou chutí. Patřím k těm, kteří u této autorky oceňují to, čemu se stále ještě říká „zdravý selský rozum“.

Přiznám se, že jsem nečetl původní vyjádření Daniely Kovářové (ano, je to moje chyba). Zato jsem četl několik článků její slova odsuzující. Přidržím se tedy pouze onoho výroku, kterým se Daniela Kovářová podle Jany Machalické „vyznamenala“, a to v interpretaci, jak ji vyjádřila Jana Machalická. Nebudu psát o tom, co si myslí Daniela Kovářová o emancipaci, byť vím, že ona proti emancipaci jako takové není. Emancipace má celou řadu poloh a podob, a to, že my konzervativci některé z nich odmítáme, neznamená, že ji odmítáme zásadně. To by ale bylo na jiný článek.

Budu se tedy věnovat onomu výroku, že „manželé mají povinnost a právo provozovat sex, milovat se a počínat děti.“ Jsem srozuměn s tím, že Janu Machalickou a mnohé jiné patrně nepřesvědčím a sám se zařadím mezi zpátečníky. Nicméně předpokládám, že jsou lidé, kteří chtějí druhému porozumět a kteří budou ochotni se nad touto problematikou zamyslet.

Nevím, jestli tak Daniela Kovářová učinila vědomě či nevědomě. Předpokládám však, že mohla mít na mysli výrok apoštola Pavla z 1. listu Korintským: „Muž ať plní své ženě, čím je povinen, a stejně i žena svému muži.

Žena nevládne svým tělem, nýbrž její muž, podobně ani muž nevládne svým tělem, nýbrž jeho žena. Neodpírejte se navzájem, leda po vzájemné dohodě na čas…“ (Všimněte si, že tady máte „rovnost“ jak vyšitou.)

Bůh nás stvořil tak, abychom na sobě byli navzájem závislí. Muž na ženě a žena na muži. Sex je jedním z nejúžasnějších Božích vynálezů. Má ovšem svá pravidla. Manželství bez sexu je vždy ohroženo a mnohdy se rozpadá. Z Pavlových slov vyplývá, že ani jeden z partnerů by neměl používat odpírání sexu jako zbraň. Všichni ale víme – a ví to jak Daniela Kovářová, tak Jana Machalická – že v nejednom manželství jeden z partnerů odpírání sexu jako zbraň používá. Nikdo z nás nevolá, jak se snaží Jana Machalická vsugerovat, po nějakém zkoumání, zda manželé provozují sex, natož po nějakém sankcionování za „neprovozování“ sexu. Písmo pouze varuje, že bez sexu je manželství ohroženo, a vyjadřuje na tomto místě (naprosto rovnoprávně), že jsme stvořeni tak, abychom se navzájem potřebovali a doplňovali. Může se vám to nelíbit, ale to je asi tak všechno, co proti tomu můžete udělat.

Je mi jasné, že to mnoha dnešním lidem zní jako z jiného světa. Současný přístup k životu je založen na představě, že muž a žena jsou osamělé ostrovy, které se někdy spojí. Biblický pohled je dnes skutečně pohledem z jiného světa. Říká nám, že při sexuálním spojení se muž a žena stávají „jedním tělem“. Vzniká něco nového, vyššího – jde o víc než jen o to, že mezi muže a ženu dáme znaménko plus.

Nejsem katolík, ale na katolickém pojetí manželství jako svátosti se mi líbí, že je to svátost, kterou neudílí kněz nebo biskup, ale kterou si manželé udělují navzájem. Pokud ale chce někdo uzavřít křesťanské manželství, bere na sebe skutečně určité povinnosti a určité závazky. V dnešní době se mezilidské vztahy na mnoha rovinách – a tedy i na rovině manželství – rozpadají; přesto jsem rád, že žiju v době, kdy manžele k těmto povinnostem a závazkům nenutí vnější, třeba ekonomické či sociální, okolnosti. Jde o naše rozhodnutí. Chcete-li ale dobré manželství, dobře uděláte, když se seznámíte s radami Písma. Kromě rad jsou tam ale i varování. Například ve starozákonní knize Přísloví čteme: „Moudrá žena svůj dům staví, kdežto hloupá ho svýma rukama boří.“ (Zde to sice není výslovně řečeno, ale v duchu Písma můžeme větu konvertovat na opačné pohlaví: „Moudrý muž svůj dům staví, kdežto hloupý ho svýma rukama boří.“

Doufám, že se mi podařilo vyjádřit mé myšlenky bez zbytečných útoků. Nemusím se uchylovat k takovým figurám jako „kádrové posudky z uličního výboru KSČ“ atd., jaké Jana Machalická vynalézavě vrší. Mým záměrem nebylo Janu Machalickou urazit, ale poukázat na to, že na věc můžeme mít i jiný pohled než ten, který se nám prvoplánově nabízí.

  1. listopadu 2022