V tomto seznamu jsou uvedeny pouze knížky a brožurky, nikoli články.

Hledání a jistota (1. vydání KMS 1992; 3. vydání KMS 2006)
Krutý Bůh? (1. vydání Sborový dopis 1992; 2. vydání Ampelos)rozebráno
Můj vztah ke katolické církvi (Sborový dopis)
Církev a budoucí pronásledování (Sedlčany, Altak 1993) – rozebráno
Uzdravování (KMS 1993)
Křest – jablko sváru? (KMS 1994)
Rady pastorům (Sborový dopis 1995)
Sekty a ztráta absolutna (Sborový dopis 1996)
Žízeň po probuzení (Sborový dopis 1996)rozebráno
Will We Survive Western Missionaries? (Sborový dopis 1996)
Budování sboru (Ampelos 1999)
Manželství – a mnoho otázek kolem něj (Ampelos 2000)
Příručka pro čtení Písma (Ampelos 2000)
Bible, okultismus a politika (Ampelos 2001)
Emancipace žen v církvi? (Návrat domů 2003)
Apoštolská služba (KMS 2004)
Jak je tomu se křtem v Duchu? (KMS 2006)
Jak to všechno začalo – 1. díl dějin maninského společenství (KS Praha 2008)
Úvahy nad Žalmy (Návrat domů 2008)
Problémy sytých (KMS 2008; 2. vyd. 2009)
Léta růstu – 2. díl dějin maninského společenství (KS Praha 2009)
Návod na použití světa (KMS Praha 2009)
Zlom – 3. díl dějin maninského společenství (KS Praha 2011)
Jak připravovat kázání (KMS Praha 2011)
Spory o Trojici Pouze v elektronické podobě na www.kspraha.cz. (Praha 2011)
Večeře Páně (KMS Praha 2012)
Úvahy nad 2. knihou Žalmů (Návrat domů, Praha 2012)
Inspirovanost Písma (spolu s J. Hedánkem; KMS, Praha 2013)
Vztahy, sex, rodina – Velký rozvrat a cesta k obnově (Návrat domů, Praha 2013)
Spor o Joba (Návrat domů, Praha 2015)
Budoucnost je za námi (Návrat domů, Praha 2015)
Úvahy nad 3. a 4. knihou Žalmů (Návrat domů, Praha 2016)
Když oslice promluvila (Návrat domů, Praha 2016)
Úvahy nad 5. knihou Žalmů (Návrat domů, Praha 2017)
Záhada Ježíšova rodokmenu (Návrat domů, Praha 2017)