V tomto seznamu jsou uvedeny pouze knížky a brožurky, nikoli články.

Hledání a jistota (1. vydání KMS 1992; 3. vydání KMS 2006)
Krutý Bůh? (1. vydání Sborový dopis 1992; 2. vydání Ampelos)rozebráno
Můj vztah ke katolické církvi (Sborový dopis)
Církev a budoucí pronásledování (Sedlčany, Altak 1993) – rozebráno
Uzdravování (KMS 1993)
Křest – jablko sváru? (KMS 1994)
Rady pastorům (Sborový dopis 1995)
Sekty a ztráta absolutna (Sborový dopis 1996)
Žízeň po probuzení (Sborový dopis 1996)rozebráno
Will We Survive Western Missionaries? (Sborový dopis 1996)
Budování sboru (Ampelos 1999)
Manželství – a mnoho otázek kolem něj (Ampelos 2000)
Příručka pro čtení Písma (Ampelos 2000)
Bible, okultismus a politika (Ampelos 2001)
Emancipace žen v církvi? (Návrat domů 2003)
Apoštolská služba (KMS 2004)
Jak je tomu se křtem v Duchu? (KMS 2006)
Jak to všechno začalo – 1. díl dějin maninského společenství (KS Praha 2008)
Úvahy nad Žalmy (Návrat domů 2008)
Problémy sytých (KMS 2008; 2. vyd. 2009)
Léta růstu – 2. díl dějin maninského společenství (KS Praha 2009)
Návod na použití světa (KMS Praha 2009)
Zlom – 3. díl dějin maninského společenství (KS Praha 2011)
Jak připravovat kázání (KMS Praha 2011)
Spory o Trojici Pouze v elektronické podobě na www.kspraha.cz. (Praha 2011)
Večeře Páně (KMS Praha 2012)
Úvahy nad 2. knihou Žalmů (Návrat domů, Praha 2012)
Inspirovanost Písma (spolu s J. Hedánkem; KMS, Praha 2013)
Vztahy, sex, rodina – Velký rozvrat a cesta k obnově (Návrat domů, Praha 2013)
Spor o Joba (Návrat domů, Praha 2015)
Budoucnost je za námi (Návrat domů, Praha 2015)
Úvahy nad 3. a 4. knihou Žalmů (Návrat domů, Praha 2016)
Když oslice promluvila (Návrat domů, Praha 2016)
Úvahy nad 5. knihou Žalmů (Návrat domů, Praha 2017)
Záhada Ježíšova rodokmenu (Návrat domů, Praha 2017)
Každý den s Bohem (Nakladatelství KMS, Praha 2018)

Ukážu Ti, co se má stát – Kniha o knize Zjevení (Nakladatelství KMS, Praha 2020)

Co s penězi  – biblický pohled na hospodaření (Nakladatelství KMS, Praha 2021)

Být pastýřem – Úvod do pastorace (Nakladatelství KMS, Praha 2021)