Vítejte na mých stránkách!

Milý čtenáři,
Vítám Vás na svých webových stránkách. Uveřejňuji na nich většinu svých písemných projevů. Mnohé z mých článků naleznete rovněž na stránkách www.krestandnes.cz,  na Neviditelném psu (www.neviditelnypes.lidovky.cz), případně v Konzervativních listech (www.konzervativnilisty.cz).

V oddílku „Bibliografie“ naleznete seznam knih, které jsem doposud publikoval.

V červenci 2017 vyšly mé Úvahy nad 5. knihou Žalmů.

Těsně před koncem minulého roku vyšel 3. svazek mých biblických studií pod názvem „Záhada Ježíšova rodokmenu“.

V červnu 2017 jsem se přestěhoval do Jeseníku. Jednou měsíčně (zpravidla 3. neděli v měsíci) kážu v KS Jeseník a téměř každý týden zde povedu biblické hodiny (ve čtvrtek v 17:15), případně kurzy Základů (po individuální domluvě. I když v omezenější míře, budu i nadále přijímat pozvání ke kázání v různých jiných městech – informace najdete v rubrice „Cesty a kázání“.

V dubnu 2018 jsem dokončil knihu krátkých biblických zamyšlení. Je jich celkem 366 a vyjdou patrně během prázdnin v Nakladatelství KMS.

Do dvou a půl let bych pak chtěl napsat zásadnější spisek ke knize Zjevení. Už jsem na něm začal pracovat

Jako konzervativní člověk toužím po tom, aby se na mých stránkách nevyskytovalo nic neslušného. Proto na nich neumožňuji „diskusi“, kam by mohli lidé psát bez zveřejnění své identity. Pokud ale máte skutečný zájem o výměnu názorů, pak Vaše názory uvítám a pokusím se odpovědět buď osobně, nebo písemně. Můžete mi napsat na adresu ampelos(at)volny.cz

Dan Drápal