Vítejte na mých stránkách

Milý čtenáři,
Vítám Vás na svých webových stránkách. Uveřejňuji na nich většinu svých písemných projevů. Téměř všechny mé články naleznete rovněž na stránkách Křesťana dnes. Mé články jsou volně šiřitelné, nejsou-li zásadním způsobem změněny a je-li uveden zdroj.

Na čem mi v těchto týdnech hodně záleží?

Aby v nové situaci, kdy se zásadním způsobem mění náš způsob života, našlo mnoho lidí spásu v Ježíši Kristu.

  • Aby se Ukrajina ubránila Rusku.
  • Aby Parlament nepřijal Istanbulskou úmluvu.
  • Z dlouhodobějšího hlediska: Aby se nám podařilo ve Zlatých Horách vybudovat kvetoucí Křesťanské společenství.
  • Aby “Křesťan dnes” měl dostatek financí na provoz (neuvažujete o podpoře?).

V oddílku „Bibliografie“ naleznete seznam knih, které jsem doposud publikoval.

Tamtéž lze rovněž objednat útlou brožurku s názvem “Co s penězi”. 40 stran, 55 Kč.

A dále brožurku Být pastýřem, s podtitulem “Úvod do pastorace”. Vydalo rovněž Nakladatelství KMS, cena 90 Kč.

Před časem vyšla moje knížka s názvem Poznávat věčného Boha. Jde o písemnou podobu mých promluv z roku 2022 na Rádiu 7 – pořad “Nejen chlebem…”. Knížku vydalo Nakladatelství KMS a stojí 189 Kč.

Do nakladatelství KMS jsem odevzdal rukopis (či strojopis) větší knihy, která se bude jmenovat Mozaika víry. Kniha by měla vyjít do Vánoc.

Mám hotovou další knížečku  – Úvahy nad Listem Jakubovým. Tu ale asi budu muset vydat na vlastní náklady. Budu to řešit, až vyjde ona “Má teologie”.

Každý čtvrtek dávám “do placu” článek, který zpravidla vychází o den dříve na “Křesťanu dnes”.

Má nejrůznější starší vyučování a kázání najdete na stránkách KS Žatec na adrese https://kszatec.estranky.cz/clanky/vyucovani-dana-drapala.html

Dan Drápal