Vítejte na mých stránkách!

Upozornění! Pokud byste byli automaticky přesměrováni z mého webu na jinou stránku s oznámením o výhře atd. buďte opatrní neklikejte na žádný odkaz ani nevyplňujte osobní údaje! Pokoušíme se tento problém identifikovat a odstranit.

Během víkendu přesuneme tuto webovou stránku na jiný server; čtenářů by se to nemělo nijak dotknout, ale web bude možná přes jednu noc nepřístupný.

Milý čtenáři,
Vítám Vás na svých webových stránkách. Uveřejňuji na nich většinu svých písemných projevů. Mnohé z mých článků naleznete rovněž na stránkách Křesťana dnes  nebo na Neviditelném psu (www.neviditelnypes.lidovky.cz). Mé články jsou volně šiřitelné, nejsou-li zásadním způsobem změněny a je-li uveden zdroj.

Co mě v poslední době potěšilo?

Čínským křesťanům, kteří u nás požádali o azyl, svitla nová naděje. Nejvyšší správní soud odmítl rozhodnutí nižších soudů neudělit těmto pronásledovaným azyl. O tom, že je náboženství v Číně pronásledováno, není pochyb. Postoj ministerstva k čínským křesťanům byl zbabělý a hanebný. Nejvyšší správní soud tuto chybu napravil. (Byť ještě není zcela vyhráno.)

Na čem mi v těchto týdnech hodně záleží?

Aby v nové situaci, kdy se zásadním způsobem mění náš způsob života, našlo mnoho lidí spásu v Ježíši Kristu.

  • Aby Parlament nepřijal Istambulskou úmluvu.
  • Z dlouhodobějšího hlediska: Aby se nám podařilo ve Zlatých Horách vybudovat kvetoucí Křesťanské společenství.
  • Aby „Křesťan dnes“ a „Konzervativní noviny“ měly dostatek financí na provoz (neuvažujete o podpoře?).
  1. ledna jsem skončil s přípravami a začal jsem psát Knihu o knize Zjevení. Rád bych ji dokončil v prosinci tohoto roku. Je to ovšem výzva. Budu vděčný za modlitební podporu. (2. dubnajsem u posledních veršů 14. kapitoly,) Začínám mít praktické obavy: Kniha bude dost rozsáhlá… budu schopen ji vydat v jednom svazku? A budu schopen vydání zafinancovat? Spoléhám na Hospodina… a děkuji za podporu.

V oddílku „Bibliografie“ naleznete seznam knih, které jsem doposud publikoval.

V září 2018 mi vyšla knížka „Každý den s Bohem“ – 366 úvah nad biblickými verši. V létě se objevil dotisk, takže je opět k sehnání.

Každý čtvrtek dávám „do placu“ článek, který zpravidla vychází o den dříve na „Křesťanu dnes“. Pokud se jedná o článek politický, vychází někdy i na Neviditelném psu nebo v Konzervativních novinách.

Jako konzervativní člověk toužím po tom, aby se na mých stránkách nevyskytovalo nic neslušného. Proto na nich neumožňuji „diskusi“, kam by mohli lidé psát bez zveřejnění své identity. Pokud ale máte skutečný zájem o výměnu názorů, pak Vaše názory uvítám a pokusím se odpovědět buď osobně, nebo písemně. Můžete mi napsat na adresu ampelos(at)volny.cz

Dan Drápal