Vítejte na mých stránkách

Milý čtenáři,
Vítám Vás na svých webových stránkách. Uveřejňuji na nich většinu svých písemných projevů. Mnohé z mých článků naleznete rovněž na stránkách Křesťana dnes  nebo v Konzervativních novinách  (www.konzervativninoviny.cz). Mé články jsou volně šiřitelné, nejsou-li zásadním způsobem změněny a je-li uveden zdroj.

Na čem mi v těchto týdnech hodně záleží?

Aby v nové situaci, kdy se zásadním způsobem mění náš způsob života, našlo mnoho lidí spásu v Ježíši Kristu.

  • Aby Parlament nepřijal Istambulskou úmluvu.
  • Z dlouhodobějšího hlediska: Aby se nám podařilo ve Zlatých Horách vybudovat kvetoucí Křesťanské společenství.
  • Aby “Křesťan dnes” a “Konzervativní noviny” měly dostatek financí na provoz (neuvažujete o podpoře?)
  • A pochopitelně se modlím za ochranu před koronavirem…

V oddílku „Bibliografie“ naleznete seznam knih, které jsem doposud publikoval.

Moji knihu o knize Zjevení – “Ukážu ti, co se má stát” – lze objednat v knihkupectví KMS.

Tamtéž lze rovněž objednat útlou brožurku s názvem “Co s penězi”. 40 stran, 55 Kč.

A poslední novinka: Brožurka Být pastýřem, s podtitulem “Úvod do pastorace”. Vydalo rovněž Nakladatelství KMS, cena 90 Kč.

Teď asi žádnou knihu nevydám do začátku roku 2023. Budu-li živ a zdráv, rád bych pak vydal knížku s názvem Poznání Boha. Zavázal jsem se totiž, že pro TWR natočím 52 úvah na toto téma. Takže… když už to budu mít zpracované, mohl bych tomu dát i knižní podobu.

Každý čtvrtek dávám “do placu” článek, který zpravidla vychází o den dříve na “Křesťanu dnes”. Pokud se jedná o článek politický, vychází někdy i na Neviditelném psu nebo v Konzervativních novinách.

Jako konzervativní člověk toužím po tom, aby se na mých stránkách nevyskytovalo nic neslušného. Proto na nich neumožňuji „diskusi“, kam by mohli lidé psát bez zveřejnění své identity. Pokud ale máte skutečný zájem o výměnu názorů, pak Vaše názory uvítám a pokusím se odpovědět buď osobně, nebo písemně. Můžete mi napsat na adresu ampelos(at)volny.cz

Dan Drápal