Vítejte na mých stránkách

Milý čtenáři,
Vítám Vás na svých webových stránkách. Uveřejňuji na nich většinu svých písemných projevů. Mnohé z mých článků naleznete rovněž na stránkách Křesťana dnes  nebo v Konzervativních novinách  (www.konzervativninoviny.cz). Mé články jsou volně šiřitelné, nejsou-li zásadním způsobem změněny a je-li uveden zdroj.

Na čem mi v těchto týdnech hodně záleží?

Aby v nové situaci, kdy se zásadním způsobem mění náš způsob života, našlo mnoho lidí spásu v Ježíši Kristu.

  • Aby Parlament nepřijal Istambulskou úmluvu.
  • Z dlouhodobějšího hlediska: Aby se nám podařilo ve Zlatých Horách vybudovat kvetoucí Křesťanské společenství.
  • Aby „Křesťan dnes“ a „Konzervativní noviny“ měly dostatek financí na provoz (neuvažujete o podpoře?)

V oddílku „Bibliografie“ naleznete seznam knih, které jsem doposud publikoval.

Moje kniha o knize Zjevení“ se bude jmenovat „Aj, přijdu brzy“ a právě se sází. Oproti minulému oznámení se kniha mírně opozdí. V říjnu by měla jít do tiskárny a k dispozici by měla být v listopadu.

Chystám rovněž útlou brožurku s názvem „Hospodaření podle Bible“.

V září 2018 mi vyšla knížka „Každý den s Bohem“ – 366 úvah nad biblickými verši. V létě 2019 se objevil dotisk, takže je opět k sehnání.

Každý čtvrtek dávám „do placu“ článek, který zpravidla vychází o den dříve na „Křesťanu dnes“. Pokud se jedná o článek politický, vychází někdy i na Neviditelném psu nebo v Konzervativních novinách.

Jako konzervativní člověk toužím po tom, aby se na mých stránkách nevyskytovalo nic neslušného. Proto na nich neumožňuji „diskusi“, kam by mohli lidé psát bez zveřejnění své identity. Pokud ale máte skutečný zájem o výměnu názorů, pak Vaše názory uvítám a pokusím se odpovědět buď osobně, nebo písemně. Můžete mi napsat na adresu ampelos(at)volny.cz

Dan Drápal