Vítejte na mých stránkách!

Milý čtenáři,
Vítám Vás na svých webových stránkách. Uveřejňuji na nich většinu svých písemných projevů. Mnohé z mých článků naleznete rovněž na stránkách www.krestandnes.cz,  na Neviditelném psu (www.neviditelnypes.lidovky.cz), případně v Konzervativních listech (www.konzervativnilisty.cz).

U posledního článku (mé setkávání se sudetskými Němci) jsem nevěděl, zda ho zařadit mezi „politické“ nebo „duchovní“.

Na čem mi v těchto týdnech hodně záleží?

  • Abychom nasbírali hodně podpisů pod petici požadující, aby v ústavě bylo zakotveno, že manželství je svazek jednoho muže a jedné ženy. Ještě by se hodilo takových 850 000 podpisů. Prosím, nepodceňte tuto iniciativu!
  • Aby se čínští křesťané, kteří v České republice požádali o asyl, nemuseli vrátit do Číny, kde je čeká věznění a možná i smrt.
  • Aby hodně našich obyvatel bylo osloveno akcí „Staleté kořeny“.

V oddílku „Bibliografie“ naleznete seznam knih, které jsem doposud publikoval.

V červenci 2017 vyšly mé Úvahy nad 5. knihou Žalmů.

Těsně před koncem minulého roku vyšel 3. svazek mých biblických studií pod názvem „Záhada Ježíšova rodokmenu“.

V dubnu 2018 jsem dokončil knihu krátkých biblických zamyšlení. Je jich celkem 366 a vyjdou během září v Nakladatelství KMS.

Do dvou let bych pak chtěl napsat zásadnější spisek ke knize Zjevení. Už na něm rok pracuji.

Jako konzervativní člověk toužím po tom, aby se na mých stránkách nevyskytovalo nic neslušného. Proto na nich neumožňuji „diskusi“, kam by mohli lidé psát bez zveřejnění své identity. Pokud ale máte skutečný zájem o výměnu názorů, pak Vaše názory uvítám a pokusím se odpovědět buď osobně, nebo písemně. Můžete mi napsat na adresu ampelos(at)volny.cz

Dan Drápal