Vítejte na mých stránkách!

Milý čtenáři,
Vítám Vás na svých webových stránkách. Uveřejňuji na nich většinu svých písemných projevů. Mnohé z mých článků naleznete rovněž na stránkách Křesťana dnes  nebo na Neviditelném psu (www.neviditelnypes.lidovky.cz). Mé články jsou volně šiřitelné, nejsou-li zásadním způsobem změněny a je-li uveden zdroj.

Na čem mi v těchto týdnech hodně záleží?

  • V sobotu 16. listopadu se zúčastním panelové diskuse o 17. listopadu 1989, která se bude konat od 16 hod. v CB Ostrava. Kéž se akce vydaří!
  • Z dlouhodobějšího hlediska: Aby se nám podařilo ve Zlatých Horách vybudovat kvetoucí Křesťanské společenství.
  • Aby „Křesťan dnes“ a „Konzervativní noviny“ měly dostatek financí na provoz (neuvažujete o podpoře?).
  • Hned po Novém roce začnu psát knihu o knize Zjevení. Kéž mám inspiraci!

V oddílku „Bibliografie“ naleznete seznam knih, které jsem doposud publikoval.

V září 2018 mi vyšla knížka „Každý den s Bohem“ – 366 úvah nad biblickými verši. V létě se objevil dotisk, takže je opět k sehnání. Další kniha vyjde, dá-li Pán, na jaře roku 2021. Do konce tohoto roku sbírám materiály k zásadnější knize o Zjevení, rok 2020 strávím jejím psaním.

Jako konzervativní člověk toužím po tom, aby se na mých stránkách nevyskytovalo nic neslušného. Proto na nich neumožňuji „diskusi“, kam by mohli lidé psát bez zveřejnění své identity. Pokud ale máte skutečný zájem o výměnu názorů, pak Vaše názory uvítám a pokusím se odpovědět buď osobně, nebo písemně. Můžete mi napsat na adresu ampelos(at)volny.cz

Dan Drápal