Předpokládám, že jsme všichni pro, že ano? Bylo by asi zbytečné, kdybych v tomto článku zdůvodňoval, jak je svoboda důležitá a jak ji máme všichni hájit. Považuji však za dobré upozornit na některé souvislosti, o nichž se příliš nemluví.

V Písmu se mluví o prázdných slovech. Pán Ježíš říká, že vydáme počet z každého prázdného slova. Tedy nejen ze lživého nebo neslušného, ale i … z prázdného. Watchman Nee kdysi napsal krásnou úvahu nazvanou „Prázdnými slovy uniká život“. Psal v ní, že máme zlatý poklad (evangelium, spásu, odpuštění, poznání Boha) v hliněných nádobách. Pokud je ale ta hliněná nádoba prasklá, Boží život z ní uniká. A prázdné řeči považuje za praskliny v oněch hliněných nádobách.

V Písmu se rovněž mluví o lidech, kteří vyhledávají nicotu a milují lež (Žalm 4,3). Nemám nyní na mysli „odborníky“, jejichž cílem je šířit propagandu pomocí fake news. Něčeho takového by se patrně nedopustili ani hodně vlažní křesťané. Pokud ale žijeme v nějaké bublině – a to je jev dosti častý – vítáme všechna sdělení, která potvrzují to, co si už myslíme. A někdy to vítáme docela nadšeně. Ale co když milujeme lež – byť nevědomky?

Mnozí křesťané jako by žili podle pravidla: „Nesmím si lži vymýšlet, ale mohu je přeposílat.“ Jenže v takovém případě nepřeposílají nějaký názor. Přeposílají propagandu.

Asi před rokem mi v počítači přistál soubor v mp4, na kterém vždy nějací černoši mlátili bělochy, častěji bělocha, ještě častěji bělošku. Byla to řada po sobě jdoucích a nijak nesouvisejících záběrů bez jakéhokoli komentáře. Asi po pátém takovém klipu se ve mně začala pěnit krev. Začínal jsem nenávidět černochy.

Jsem soudný člověk, ale vím, že tento soubor vykonal své. Šířil nenávist – přestože všechny ty záběry mohly být „pravdivé“.

Jsou lidé, kteří si přečtou na monitoru, případně vyslechnou, něco bizarního, a mají za to, že dostali lepší informaci. Že se dověděli něco, co se ti hlupáci, kteří sledují „mainstream“, nikdy nedovědí. A že mainstream jim něco tají, a „oni“ (jejichž identita není nikterak upřesněna) jim to smažou. Proto je třeba to přeposlat rychle dál, aby všichni věděli, jak je to doopravdy. A tak takový člověk přeposílá hloupou propagandu, a ještě si připadá jako bojovník za svobodu.

Jako křesťan bych neměl šířit neověřené informace. A jelikož si spoustu věcí ověřit nemohu, logicky z toho vyplývá, že toho budu méně přeposílat. Kéž vás trochu utěší Boží slovo skrze proroka: „Budeš-li pronášet vzácná slova, nic bezcenného, budeš mými ústy“ (Jr 15,19).

Nešířím fakta ani mainstreamová, ani „alternativní“. Většinou si je totiž nemohu ověřit. A když něco dostanu – a jako že toho dostávám spoustu a čtu jen zlomek, kladu si otázky:

Jaký cíl sleduje tento klip/soubor/sdělení?

Lze fakta v něm obsažená ověřit?

Lze je vyložit jinak?

Pokud to není pravda, co to vyvolá?

Co mám v dané situaci udělat?

Kdo ovládá svůj jazyk, ten je dokonalý člověk, píše Jakub. A nejde jen o ústa a jazyk, jde i o počítač. Lež totiž nepřestává být lží, je-li v elektronické podobě.

*

Jistě, jsem pro svobodu slova. Přestože se lži šíří mnohem rychleji než pravda. Boj proti lžím je zdlouhavý a vážím si každého, kdo do něj vstoupí na té správné straně.

Co mám na mysli? Pokud jste si mohli přečíst na internetu, že v jistém domě pro seniory zemřelo po očkování proti Covidu 34 lidí, je na místě autora tohoto postu zažalovat. Jmenoval konkrétní dům pro seniory a lživou informací mu ublížil, protože kdo by dával svého otce či matku do takto nebezpečného domova, že? Je zcela namístě, aby zřizovatel nebo ředitel daného domova pro seniory podal žalobu.

Nebo jiný, aktuálnější případ: Muž zveřejní na internetu informaci, že dostal písemné sdělení od ředitelky mateřské školy, že jeho dítě nemůže být přijato do mateřské školy, protože ta musí přijímat přednostně děti ukrajinských běženců. Prosím, ať ten dopis ukáže. Pokud ho neukáže, kéž je zažalován. Cíl jeho počínání je jasný: vyvolat odpor vůči ukrajinským uprchlíkům. A pokud se v podobných postech vyskytují výrazy jako „verbež“, „lůza“ apod., víte již nade všechnu pochybnost, s kým máte tu čest. Jenže za tato slova zažalovat nelze. Za konkrétní tvrzení ano. Je to sice zdlouhavé a otravné, ale považuji to za nezbytné.

A na závěr varování pro křesťany: Pokud nebudeme v první linii boje proti lžím, možná budeme spaseni. Ale nebudeme Hospodinovými ústy. Nenaplníme své poslání.

Dan Drápal

  1. dubna 2022