Něco o mně

Narodil jsem se v roce 1949. V letech 1967-1972 jsem vystudoval evangelickou bohosloveckou fakultu J. A. Komenského v Praze. V letech 1972 - 1974 jsem byl na vojně. Pro politickou angažovanost v roce 1968 mi byl upírán tzv. "státní souhlas k výkonu duchovenského povolání"; proto jsem se po návratu z vojny živil několik let jako topič.

1. 3. 1977 jsem se stal vikářem tehdy nejmenšího pražského evangelického sboru v Praze 7 - Holešovicích.

O rok později jsem prožil osobní setkání s Bohem a obrácení. O několik měsíců později jsem prožil křest v Duchu svatém. Následoval explozivní růst sboru.

V polovině osmdesátých let už byl tento sbor největším z pražských sborů, měřeno účastí na shromážděních a finanční obětavostí.

O sbor projevovala stále větší zájem Státní bezpečnost. Dostávali jsme se rovněž do napětí s denominací, jejíž jsme byli členy (Českobratrská církev evangelická).

Po sametové revoluci jsme se od evangelické církve pokojně a po klidné dohodě oddělili a vytvořili jsme Křesťanská společenství. Ta se podařilo po mnohaletém úsilí zaregistrovat jako samostatnou církev. Stal jsem se jejím prvním seniorem.

V roce 2004 jsem na tuto funkci rezignoval a věnoval jsem se jednak překladu Písma, jednak publicistice. Překládal jsem knihu Žalmů pro Český studijní překlad a podílel jsem se na korekturách překladu dalších biblických knih.

Byl jsem jedním ze zakladatelů "Konzervativních listů" a jejich prvním šéfredaktorem. Brzy jsem ale zjistil, že tato funkce není moje "parketa" a rezignoval jsem na ni. Nicméně dál do "Konzervativních listů" přispívám.

Angažuji se rovněž v KDU-ČSL. Jsem místopředsedou obvodního výboru na Praze 8 a pracuji v zahraniční komisi.

 

Již dříve jsem napsal řadu knížek a spisků:

Hledání a jistota (1990, druhé vydání 1997, třetí 2006)
Krutý Bůh? (anglicky Cruel God?)
Křest -- jablko sváru?
Sekty a ztráta absolutna
Církev a budoucí pronásledování (1993)
Will We Survive Western Missionaries?
Manželství a mnoho otázek kolem něj
Budování sboru

Příručka pro četbu Písma
Bible, okultismus a politika
Emancipace žen v církvi?
Apoštolská služba
Jak je to s křtem v Duchu svatém?
Vztahy, sex, rodina
Spor o Joba

© 2013 Dan Drápal