Náš národ je rozdělen v pohledu na válku Ruska proti Ukrajině. A v této věci jsou rozděleni i křesťané. Jsou lidé, kteří se této otázce věnují a čtou materiály z obou stran. Není jich mnoho. Ale ani tito lidé nejsou jednotní. A pak jsou zde lidé, kteří mají jasný názor, ale dle mého mínění pro něj nemají kvalifikaci. Zpravidla se pohybují ve své bublině, ve svém názoru se jen utvrzují, a názory (nebo informace) opačné u nich nemají sebemenší šanci. Přeposílají e-maily, posílají odkazy na YouTube, případně na jiná média, jen zcela výjimečně zmiňují nějakou knihu nebo článek z nějakého časopisu, který považují za mainstreamový.

Současná situace je taková, že pokud hledáte, vždy si najdete někoho, kdo tvrdí opak, než tzv. mainstream. Třeba nějakého amerického politologa, který tvrdí, že Ukrajina napadla Rusko, ne Rusko Ukrajinu. Takový hlas je u proputinovců obzvlášť ceněný, protože „má odvahu říkat nepříjemnou pravdu“. Že je jen jedním ze sta, tedy výjimkou potvrzující pravidlo, si nepřipouštějí.

Prostě na internetu se můžete dočíst téměř cokoli.

Zatím byla řeč o psaném slovu. Přeposílat se ale dají i videa nebo fotografie. Já to nedělám, a ani se na videa nebo fotografie nedívám. Současná technika totiž umožňuje „nafejkovat“ úplně vše. Proto v mých článcích najdete jen naprosté minimum informací, a už vůbec ne nějaký doprovodný obrazový materiál. A nemusíte mi ani nic takového posílat, protože k tomu mám apriorní nedůvěru a nemám možnost si ověřovat, zda se jedná o skutečnost nebo o fejk.

Jak se tedy utvářím své názory? Mohu mít vůbec nějaké?

Na tuto otázku mám dvojí odpověď. Předně: Je spousta věcí, na které nemám názor. Nebo… možná nějaký názor mám, ale nejsem si natolik jist, abych ho zveřejňoval. Uvedu příklad. Nedávno zabila raketa v Polsku dva lidi. Vzápětí jsem dostal e-maily či odkazy, které tvrdily s naprostou jistotou, že to byla ukrajinská provokace, a opačné odkazy, které s naprostou jistotou tvrdily, že za to může Rusko. Já jsem si na to udělal názor až po třech dnech, a přiklonil jsem se k tomu, co se nakonec stalo „oficiální“ verzí, tedy že šlo o ukrajinskou raketu, které mířila na ruskou raketu.

Toto ale nepíšu proto, že bych vás chtěl přesvědčit o platnosti této verze. Chci jen upozornit na to, že mnozí lidé měli jasno hned, jak se to stalo. Prostě si to vyložili podle toho, v jaké bublině jsou. Pro mě jsou ovšem lidé, kteří mají jasno snad ještě dříve, než vyšetřování vůbec pořádně začne, naprosto nevěrohodní.

A teď ta druhá odpověď: Nemám jistotu o pravdivosti informací, ale mám jistotu například v tom, že je třeba pomáhat ukrajinským uprchlíkům. A že by to bylo správné, i kdyby veškerá vina byla na straně Ukrajiny (což si pochopitelně nemyslím). Nemusím spoustu věcí vědět, ale mohu vědět, zda si dávám pozor, abych nešířil falešné informace (a musím doznat, že občas v tom selžu, ale, domnívám se, jen ve velmi okrajových záležitostech). Mám jistotu, že Bůh neztratil kontrolu, a že vždy můžeme najít postoj a jednání, které jsou prodchnuty Duchem Kristovým. Důležité je znát Boha; je to důležitější než vědět, že země je placatá či kulatá, nebo zda Hollywood ovládají reptiliáni nebo ne. Jistota v Bohu mi umožňuje žít s nejistotou v tomto rozděleném světě. V nejrůznějších situacích můžeme pěstovat a rozvíjet kritické myšlení. A také „pracovat ku pokoji“. To neznamená mlčet k evidentnímu bezpráví nebo že je jedno, co si kdo myslí. Můžeme vstupovat do debaty, ale uděláme dobře, když budeme mluvit o nebezpečí bublin a fejků.

Kromě jistoty v Bohu, která je tím nejdůležitějším, můžeme mít i relativní jistotu ve svém oboru. Mým oborem je biblistika, a když mi někdo pošle dotaz, jak má rozumět tomu či onomu verši, tak se snažím odpovědět, a pokud odpověď neznám, tak se snažím věc nastudovat. Podobně my měl jednat lékař, jaderný fyzik, biochemik nebo třeba lesník. Buďme mistry ve svém oboru. Moc se mi líbil Derek Prince, který jednou řekl, že chce být co nejlepším vykladačem Bible, jakým může být. Ta slova „jakým může být“ jsou důležitá. On netvrdil, že bude „nejlepším vykladačem Bible“. Netvrdil ani, že se nikdy nezmýlil nebo nemýlí. Přesto ale chtěl být tím nejlepším vykladačem Bible, jakým mohl (vzhledem k jeho obdarování i vnějším možnostem) být. Podobně jako ty možná budeš nejlepším biochemikem nebo matematikem, jakým můžeš být.

Pokud se člověk poctivě věnuje svému oboru a pokud především spoléhá na Boha, může v tomto rozervaném světě pracovat ku pokoji.

Nicméně i v oblastech, kde si nejsme jisti detaily, si něčím jisti být můžeme. Třeba tím, že Rusové se snaží zničit infrastrukturu na Ukrajině a vystavit miliony lidí nebezpečí umrznutí. Proč si tím mohu být jist? Protože to shodně tvrdí Ukrajinci i Rusové. Stejně tak si můžeme být jisti tím, že ničena jsou ukrajinská, nikoli ruská města. Naopak si nemůžeme být jisti, že v boji padlo 7000 nebo naopak 105 000 Rusů (nebo Ukrajinců). Odborníci mohou jen odhadovat, a my neodborníci můžeme buď přiznat, že nevíme, nebo se připojit k jedné či druhé straně a papouškovat její údaje.

A zcela jistě se můžeme modlit, aby lidé neumírali a aby nerostla nenávist.

Dan Drápal

  1. listopadu 2022