Je mi líto, že tento pozoruhodný myslitel není u nás více znám. Chtěl bych to napravit, a proto ho v tomto článku krátce představím.

Jordan B. Peterson je psychoterapeut a byl donedávna profesorem na Toronto State University. Před několika lety byl v Kanadě schválen dodatek k zákonu, který má potírat diskriminaci. Tento dodatek v podstatě nařizoval pod sankcí, že pokud si někdo zvolí sám pro sebe jiné zájmeno než „he“ nebo „she“, ostatní lidé to musí respektovat a nazývat ho třeba „zi“ nebo „mah“. Peterson řekl, že daný zákon je nepřijatelný. Argumentoval tím, že stát může zakázat něco říkat (třeba popírat holocaust). ale nemůže přikázat něco říkat. Toto jeho vystoupení vyvolalo obrovskou kontroverzi. Peterson byl zván k přednáškám, na druhé straně byly rušeny jeho přednášky již dohodnuté, a když někde přednášel, mnohdy se před aulou, kde mluvil, shromáždily stovky jeho odpůrců, kteří se snažili jeho přednášky překazit, což se jim v některých případech podařilo. V té době vyšla Petersonova kniha Dvanáct pravidel pro život, která se stala okamžitě bestsellerem a byla přeložena do desítek jazyků, češtinu nevyjímaje. Tuto knihu všem vřele doporučuji.

Pak se stalo, že Petersonova manželka Tammy vážně onemocněla rakovinou a zdálo se, že už zde dlouho nebude. Peterson upadl do těžké deprese a lékař mu předepsal určitý lék, které ve skutečnosti Petersonův zdravotní stav ještě výrazně zhoršil. To byla voda na mlýn jeho odpůrců a kritiků: „Jiným radí, jak mají žít, a podívejte se, jak sám dopadl.“ (Tehdy se u nás o Petersonovi nepsalo; jediný komentář, který jsem našel, se nesl přesně v tomto duchu.)

Tammy je, pokud mohu soudit, obrácená a Duchem naplněná katolička. Z rakoviny se zázračně uzdravila. Petersona vyléčili – světě div se – v Srbsku. Pro Petersonovy začala nová životní etapa.

V první fázi si Petersona „podávali“ různí komentátoři. Do dějin vstouplo interview s Kathy Newmanovou, která se snažila Petersona chytat za slovíčka, neustále začínala větou „vy říkáte, že…“, načež Peterson nestále uváděl na pravou míru, co vlastně říká a co neříká. Peterson je ovšem skvělý debatér a z většiny rozhovorů vychází jako jednoznačný vítěz.

Přes těžké období, kterým procházel, dokončil Peterson svou druhou důležitou knihu Řád není všechno.

V současné době se na YouTube objevuje téměř obden dlouhý rozhovor, k němuž Peterson zve nejrůznější odborníky na nejrůznější obory. Týkají se svobody slova, klimatických změn, tzv. translidí, ekonomických témat, Covidu-19… Záběr je to vskutku pozoruhodný. Tyto pořady trvají většinou hodinu a půl až dvě hodiny. Jeden den se objeví na internetu a do dvou dnů je shlédne již čtyři sta tisíc posluchačů. Neuvěřitelné. To všechno v době, kdy si říkáme, že lidé neudrží dlouho pozornost, že pořady nesmějí být příliš dlouhé, aby diváka nepřestaly bavit… Teď jsem se díval, že na internetu se dá objevit leccos i v českém překladu.

Interview „nepřátelským“ žurnalistů již neposkytuje. Říká, že to bylo vždycky na jedno brdo – jeho slova neustále překrucovali, vyvozovali z nich závěry, které Peterson nikdy nezamýšlel, podsouvali mu, že je exponentem krajní pravice, a samozřejmě že je misogyn, transfob, atd. – doplňte si sami. On sám své oponenty nikdy neurážel. Zajímavý ovšem byl jeho dlouhý rozhovor se slovinským levicovým intelektuálem Slavojem Žižekem. Kupodivu si rozuměli mnohem více, než jsme my, kteří je sledujeme, očekávali.

Mě pochopitelně zajímá Petersonův vztah ke křesťanství. Peterson se hodně zabývá Biblí. Není to znovuzrozený křesťan, a na otázku, zda věří v Boha, odpovídá vyhýbavě. Ale ne proto, že by sám byl vyhýbavý. Říká: Víme vůbec, co znamená skutečně uvěřit v Boha? Jak bychom museli žít?  Neřekne „nevěřím v Boha“, ale na otázku, zda v Boha věří, odpoví: „Snažím se žít tak, jako kdyby Bůh byl.“

Podobně mluví i někteří jeho hosté. Sem tam se někdo deklaruje jako ateista, ale i mezi takovými jsou lidé, kteří říkají, že žádná civilizace nemůže dlouhodobě existovat bez transcendentního ukotvení. Někteří z nich, a možná i sám Peterson, se zastaví před otázkou vzkříšení. V každém případě je Peterson biblickému křesťanství rok od roku blíže. Myslím, i když to nikde neříká explicitně, že mu pomohlo i zázračné uzdravení jeho ženy.

Jediné, v čem se s Petersonem nemohu shodnout, je pohled na válku na Ukrajině. Ne že by Peterson fandil Putinovi. Tvrdí, že Američané nejsou schopni deklarovat, čeho mají Ukrajinci dosáhnout. Jsem přesvědčen, že se v tom mýlí. Cíl Ukrajinců je jasný: Osvobodit okupovaná území. Je to cíl deklarovaný a cíl skutečný. Je to Rusko, které vícekrát měnilo své deklarované cíle. A těžko říci, jaké jsou jeho cíle skutečné.

Nyní chystá Jordan B. Peterson obrovskou akci: Jakýsi protipól Světového ekonomického fóra. Má se ho účastnit na 2000 lidí; sejdou se v Londýně 31. října až 2. listopadu. Tato konference bude mít šest okruhů, které jsou vedeny šesti otázkami. Jsem velice zvědav.

  1. května 2023