Toto je název knihy, kterou vydalo nakladatelství Stefanos, jež spolupracuje s organizací Hlas mučedníků. Její podtitul zní „40 dní v první linii s pronásledovanými křesťany“. Jejím autorem je Todd Nettleton, jehož úkolem či životním posláním je zachycovat osudy pronásledovaných křesťanů v nejrůznějších částech světa. Jak naznačuje podtitul, jde o čtyřicet příběhů z nejrůznějších částí světa – ze zemí velice chudých, jako je třeba Jižní Súdán nebo Eritrea, ale i ze zemí rozvinutých, jako je třeba Turecko nebo Čína. Situace se v těchto zemích značně liší a liší se i míra nebezpečí, jemuž jsou křesťané v těchto zemích vystaveni.

Je to kniha velmi dojemná, protože svědčí o lásce. Především o lásce ke Kristu. Je to láska ke Spasiteli, která dává pronásledovaným sílu, když dojde na mučení. Ano, je to kniha dojemná, ale není pro slabé nátury.

Jelikož jsem měl výsadu tuto knihu překládat, musím vyznat, že máloco povzbuzovalo mou víru tolik, jako svědectví o těch, kteří dokázali nejen pro Krista trpět, ale i odpustit svým mučitelům. Todd Nettleton, který tuto knihu různých příběhů sestavil, ovšem nezamlčuje, že ne všichni dokázali odpustit. Je to kniha celkově velmi povzbudivá, ale realistická. To jí dodává na věrohodnosti.

Přeložit takovou knihu mi trvá dva až čtyři měsíce. Během této doby jsem žil „normální život“, k němuž patří psaní článků, při nichž mi jde o to, aby oslovovaly jak křesťany, tak nekřesťany. Články – jistě nejen ty mé – často vyvolávají polemiku. Současně jsem rovněž členem křesťanského společenství, a jak asi dobře víte, i ve společenství se mohou vyskytnout různá napětí nebo nedorozumění. Když jsem se ponořil do překládání a do příběhů lidí, kteří někdy o všechno přišli, protože se stali křesťany, začaly mi mnohé naše polemiky připadat poněkud malicherné. Bylo mi dáno nahlédnout do světa lidí, kteří jsou rádi, že se vůbec mohli v malé skupince sejít, a kteří si přitom nemohou být zcela jisti, že je někdo „nesebere“.

Nesnadná byla i situace Toddovy manželky Charlotty, které autor tuto knihu věnoval. V odstavečku o věnování stojí: „Každý příběh, zachycený na těchto stránkách, každá výprava do Bangalore, Pekingu nebo Baku, znamenala, že jsi byla sama na výchovu dětí a sami jsi rovněž večer usínala. Přesto jsi mě neustále vysílala na další cesty, svěřovala jsi mě do Boží ochrany…“ Jednou se stalo, že Todd byl zadržen v Severní Koreji a rodina o něm nějakou dobu neměla žádné zprávy. Dokážu si představit, co asi jeho manželka prožívala…

Knihu velice doporučuji. Poznáte život křesťanů na místech, kde je to skutečně těžké, ale možná uvidíte i vlastní život v nové perspektivě.

Jeden z příběhů, zachycených v knize, se týká i České republiky. Oč jde? Neprozradím, nechte se překvapit…

Kniha má 276 stran a její běžná cena je 374 Kč.

Dan Drápal

  1. ledna 2023