(recenze)

 Tuto drobnou knížečku napsala autorka pod pseudonymem Karla Berry. (Obecně nemám příliš rád, když někdo píše pod pseudonymem – dávám přednost tomu, když autor nese kůži na trh. Nicméně uznal jsem, že autorka má dobré důvody, proč zůstat v anonymitě.) Knížku mi věnovala a já jsem ji přečetl s velkým zájmem, protože jsem nedávno dopsal ještě drobnější knížečku Hospodaření podle Bible. Správně jsem předpokládal, že tyto knížky nebudou v rozporu, ale budou se spíše doplňovat. Východiska jsou ovšem diametrálně odlišná: Autorka je úspěšná podnikatelka z velkoměsta a podnikání se věnuje již třetí desetiletí. Já jsem svou knížku psal jako pastýř v kraji, kde jsou nejnižší mzdy v republice a kde je v městech a vesnicích 10 až 20 procent lidí v exekuci.

Autorka je praktikující křesťanka a Bibli brala po celý život od obrácení velmi vážně. Proto si všimla, že Bible má mnoho co říci k tématům podnikání, prosperity, chudoby neb vztahu k penězům. Věnovala rovněž pozornost hebrejským termínům, které s problematikou podnikání a obchodování souvisejí. Svým přístupem velmi prakticky dokládá, co v knížce teoreticky hlásá: I podnikání je věcí Božího povolání, přestože vypadá „neduchovně“. Ten, kdo se pouští do podnikání, by si měl být přiměřeně jist, že Bůh ho skutečně volá k tomuto způsobu života. Pokud ano a pokud se člověk drží Božího Slova, může počítat s požehnáním, které zakusí, ale i s požehnáním, kterým se sám stane: „Naše modlitba, svědectví a chození ve stejné moci, v jaké chodil Ježíš s Jeho apoštolové, změní naše pracoviště, město i národ.“ (Str. 92)

Odpůrci desátků budou zklamaní. Autorka považuje odevzdávání desátků za jednu z důležitých podmínek úspěšného podnikání a píše o svých vlastních zkušenostech.

Další věc, na kterou klade značný důraz, je dodržování dne odpočinku. To je pro duchovní, ale i tělesné zdraví člověka velmi důležité. Dodržování dne odpočinku ovšem může vést k určitému napětí, pokud má člověk ve firmě společníka, který není křesťan. Důležité je, aby člověk nežil pod permanentním časovým presem.

Ačkoli autorka – na rozdíl od své matky – není povoláním spisovatelka, byl jsem příjemně překvapen její jasnou, srozumitelnou a prostou češtinou.

Tuto drobnou knížečku o formátu A6 a 111 stranách lze objednat na adrese www.kheshet.cz. Mírnou vadou na kráse je poměrně vysoká cena (200 Kč). Pro úspěšné podnikatele fatální překážkou nebude, a věřím, že to bude dobrá investice. Z úspěšných podnikatelů se mohou stát podnikatelé ještě úspěšnější.

  1. října 2020