Nedávno jsem s jedním křesťanem mluvil o politice. Přišla řeč na velmoci, a tento muž říkal: „Kdyby došlo ke konfrontaci mezi Spojenými státy a Čínou, přál bych si, aby zvítězila Čína.“

Pronásledování Ujgurů v provincii Sin-tiang nestačí, aby změnil názor. Pronásledování křesťanů také ne. Odebírání tělesných orgánů živým lidem také ne. Skutečnost, že v Číně se koná nejvíce poprav (v absolutních i relativních číslech) také ne.

Kde se bere takové nepřátelství vůči Spojeným státům? Zdá se mi, že neustále narůstá.

Sám bych mohl uvést řadu dobrých a pádných důvodů. Pokud jde o antiamerikanisty, tak by důvody, které bych zde mohl uvést, byly nošením dříví do lesa. Uvedli by spoustu dalších důvodů skutečných a okořenili by je i nějakými těmi smyšlenými.

Vláda Spojených států, lépe řečeno jejich tajné služby, často likvidovaly politiky v jiných zemích, kteří se snažili vymanit se z americké ekonomické nadvlády. Platí to zejména o Latinské Americe, ale i o Íránu. Mohl bych zde podrobně popisovat akce CIA v Panamě nebo v Ekvádoru, a nebylo by to hezké čtení.

Na druhé straně v minulém století Spojené státy dvakrát zachraňovaly Evropu a bez nich, konkrétně bez prezidenta Woodrowa Wilsona (byl prezidentem v letech 1913-1921), by možná Československo ani nevzniklo. Kdyby Spojené státy nebyly velkorysé vůči poraženému Japonsku, těžko by se stalo demokratickou a prosperující zemí, jakou je dnes.

Určité kladné stránky pochopitelně nemohou vyvážit ani omluvit zločiny. Jsem si ale jist, že ti lidé, kteří mi posílají výčty amerických zvěrstev, by udělali dobře, kdyby za domácí úkol sepsali rovněž, co lze Spojeným státům přičíst k dobru.

Nicméně to hlavní, co chci říci, je něco jiného. Musím ale začít poněkud zeširoka.

Ve známém světě už několik tisíciletí před Kristem existovala vždy nějaká velmoci. Babylon, Egypt, říše Médsko-perská, říše Alexandra Velikého, Římská říše, Habsburská říše, později Velká Británie, krátce Německo, pak Spojené státy. Některé velmoci zaujímaly prominentní postavení jen velmi krátce (např. říše Alexandra Velikého), jiné po celá staletí, ne-li tisíciletí (starověký Egypt, Čína). A různé říše se chovaly různě k podrobeným národům. Například Asyřané byli podle všeho mnohem krutější než Peršané. Římané dokázali své protivníky nemilosrdně masakrovat, nicméně jakmile nastolili „Římský mír“ (pax Romana), vesměs dovolili podrobeným národům (např. v Malé Asii), aby žily celkem slušný život.

Protože trochu znám dějiny, tak slyším-li tvrdou kritiku na adresu Spojených států, namítám, že nějaká velmoc bude světu vládnout vždycky. (Ano, vím, že nyní jsou ty mocnosti dvě, tedy USA a Čína. Před padesáti lety byly taky dvě, USA a Sovětský svaz.) Může se nám to nelíbit, ale tak to bylo, je a patrně bude. Takže když slyším, že Amerika je hrozná, ptám se: „Ve srovnání s čím?“

Tuto otázku si můžeme klást i nad jinými fenomény. Např. někdo tvrdí, že naše západní společnost je patriarchální a utlačuje ženy. Ptám se: „Ve srovnání s jakou společností?“ S islámskou? Indickou? Čínskou? Stejnou otázku můžeme klást, pokud jde o otroctví. „Evropa pěstovala otroctví.“ Ano, a na které jiném kontinentě se zrodila myšlenka, že otroctví je nemorální? V Africe? V Číně? V Rusku?

Proto onomu muži, který by si přál vítězství Číny nad Spojenými státy, odpovídám: Ano, Spojené státy se dopouštějí zločinů. Historicky vzato ovšem, jsou velmocí relativně benevolentní. Proto jsou také velmocí už poměrně dlouho. Hitler byl příliš krutý, než aby mohl vydržet déle.

Pozoruhodné (a tragikomické) je, že naši antiamerikanisté jsou většinou i odpůrci EU. EU má pochopitelně celou řadu vad a problémů, nicméně je to už několik desetiletí trvající experiment, jak nastolit takové vztahy mezi národy, kdy národy malé nejsou válcovány národy velkými. Proto Německo nebo Francie ne vždy vyhrají. Že to nefunguje dokonale? Ano, nefunguje. Dobrá, co navrhujete místo toho?

Jsem rád, že na mém facebookovém účtu (a částečně i na Křesťan dnes) si vyměňují názory lidé různého zaměření. Někdy jsem ale frustrován neschopností nebo neochotou pochopit, co chci vlastně říci. Proto předem prosím antiamerikanisty, aby mi neposílali další materiály dokazující, jak je ta Amerika zvrhlá. A předem prosím druhou stranu, aby mi nevysvětlovala, jako jsou ti antiamerikanisté zabednění. V obou případech byste přesvědčovali přesvědčeného. Kdo se chce se mnou utkat, nechť zpochybní hlavní myšlenku:

Ať se nám to líbí či nelíbí, v dějinách vždy převládala nějaká velmoc. Pokud tomu tak nebylo, nastaly zpravidla hrozné zmatky a úpadek. Amerika je strašná, ale mohlo by to být mnohem horší.

Mám za to, že mou tezi potvrzují miliony lidí, hlasujících nohama. Někde za Rio Grande čekají, až budou moci do té strašné země na severu proniknout.

  1. září 2023