Nevím, jak to prožíváte vy, ale pokud jde o mě, zdá se mi, že s knihami o modlitbě se roztrhl pytel. Dostal jsem k překladu dvě knihy o modlitbě od křesťanského klasika Andrewa Murraye, pak knihu Moc Kristem proměněného života od našeho současníka a u nás dobře známého autora Francise Frangipana, a nyní bych rád upozornil na knihu Modlitební kruhy jiného současníka, Marka Battersona, pastora sboru National Community Church ve Washingtonu, D. C. Domnívám se, že tolik knih o modlitbě nevychází náhodou a že jde o jeden ze způsobů, jakým nás Duch volá k oživení a prohloubení našeho osobního i sborového modlitebního života. (Některé možná volá k tomu, aby se konečně začali opravdově modlit. Co se týče mě osobně, všechny tyto knihy mě někdy usvědčují, ale vždy povzbuzují.)

Odkud název knihy? O jaké „modlitební kruhy“ jde? Batterson začíná svou knihu příběhem. Hlavní postavou tohoto příběhu, který se odehrál někdy v prvním století před Kristem, je muž jménem Honi. V Izraeli vládlo zničující sucho, už dlouho nepršelo. Honi udělal kolem sebe kruh, poklekl v něm a řekl Bohu, že z něj nevyjde, dokud Hospodin nesešle déšť. A Bůh ho vyslyšel. Netrvalo dlouho a Hospodin déšť skutečně seslal – k radosti všech obyvatel země.

Další podrobnosti neuvádím, ty si případně přečtete sami. Na mladého pastora Battersona udělal tento příběh velký dojem. Je vidět, že nad ním hodně přemítal, a výsledkem bylo, že na představě kruhů rozvinul svůj osobní i sborový modlitební život. Tuto svou knihu s podtitulem „Kreslete modlitební kruhy okolo svých největších snů i nejděsivějších představ“ napsal až mnoho let poté, co „modlitební kruhy“ nejrůznějším způsobem aplikoval. Když jako sbor usilovali o nějakou budovu, nejprve je „obkroužili“. Mnohdy opakovaně. Tato myšlenka, jak asi mnozí křesťanští modlitebníci tuší, má svůj základ v biblickém příběhu o „obkroužení“ Jericha.

Kniha je výborná nejen pro svůj obsah, ale je i literární skvost. Mnohé věty jsou velmi pregnantní a mohou stát jaksi samy o sobě. Nedá mi to a některé zde uvedu:

 • O tom, kým se stanete, rozhoduje to, jak se modlíte.
 • Největší životní tragédií jsou modlitby, které nebyly vyslyšeny proto, že nebyly nikdy vyřčeny.
 • Byly okamžiky v mém životě, kdy mi Boží Duch šeptal do mého ducha: Marku, právě teď ve tvém životě odpovídám na modlitby tvého dědy.
 • Výsledkem pevné víry jsou přesně definované modlitby. A výsledkem přesně definovaných modliteb je dobře prožitý život.
 • Nezůstaňte u toho, že si jen něco přejete. Sepište si seznam životních cílů, oslavujících Boha.
 • Víra je ochota udělat ze sebe blázna.
 • Budete-li hledat odpovědi, nenajdete je. Budete-li hledat Boha, odpovědi si najdou vás.
 • Bůh nepovolává kvalifikované, ale kvalifikuje povolané.
 • Usilovné modlitby probíhají ve dvou dimenzích: Modlíte se, jako by to záviselo na Bohu, a pracujete, jako by to záviselo na vás.
 • Prostřednictvím čtení se projdete Biblí. Prostřednictvím modlitby se Bible projde vámi.

A tak bych mohl pokračovat. Je patrně jen málo tematických okruhů týkajících se modlitby, k niž by Batterson neměl co říci.

Kniha v sobě spojuje teorii a praxi. Je plná příběhů. Jsou to příběhy o tom, jak se Bůh oslavil. Kniha je veskrze pozitivní, což však neznamená, že by autor nepoznal i chvíle nejistot a úzkostí, včetně slepých uliček. Věřím, že povzbudí i vás.

Anglický originál se nazývá The Circle Maker. Knihu ve výborném překladu Stanislava Harta vydal Tomáš Hovorka – H Ateliér. Kniha má 231 stran, stojí 279 Kč a lze ji zakoupit u většiny křesťanských knihkupců.

 1. dubna 2023