Přemožení žalobce

recenze

V létě roku 2017 vydalo vydavatelství Juda brožurku Ricka Joynera Přemožení žalobce. Jde o další z celkem sedmi brožurek, souhrnně nazvaných Strhávání duchovních pevností. Jelikož jsem všechny tyto brožurky překládal, vím z vlastní zkušenosti, že všechny jsou velmi dobré. Přemožení žalobce mě ale zaujalo zcela mimořádně. Obsahuje totiž – mimo jiné – velmi zajímavé duchovně-historické informace o Kolíně nad Rýnem. Ač to mnohé překvapí, Kolín nad Rýnem souvisí s prvním pronásledováním křesťanů v Římské říši. Toto město je rovněž spjato s křížovými výpravami (viz kapitolku „Duchovní dějiny křížových výprav“), středověkým pronásledováním židů a nakonec i se zrodem marxismu (V Kolíně nad Rýnem vydával Karl Marx noviny Rheinische Zeitung a v tomto městě začal rovněž distribuovat „Komunistický manifest“.

         Tyto dějinné poznámky nejsou samoúčelné. Rick Joyner píše, že existují určité „brány pekla“, které je nutno uzavřít. Joyner rozlišuje dvojí mandát – světskou vládu a vládu církve. Kdykoli se církev ujímala světské vlády, končilo to katastrofou. Církev má ovšem prorockou autoritu, a v této autoritě může promlouvat i k vládám. Autorita proroka musí ale být podložena čistým životem.

         Joyner se vyjadřuje i k různým aktuálním otázkám dneška. Např. potraty považuje za stejné zlo jako otroctví. Vyjadřuje se i k stále znovu se vracející otázce homosexuality. Zdůrazňuje, že „snažíme-li se naplnit Boží záměry v nesprávném duchu, pak duchovní mocnosti jen posilujeme - bez ohledu na to, jaké to má politické důsledky“ (str. 68). A pokračuje: „Celý svět tyto dějiny církve zná. Vypadá to, jako kdyby je neznala pouze církev. Proto upadá každá nová generace do téže pasti.“

         Církev je povolána k vyznávání hříchů – našich vlastních i našich předků, kteří mnohdy upadli do pastí nepřítele a podíleli se např. na antisemitismu. A pak je povolána ke službě smíření, ale právě v tom se jí snaží „žalobce“ bránit.

         Knížka je velmi podnětná pro každého křesťana. Ukazuje nám, že duchovnímu boji se nemůžeme vyhnout, nicméně upozorňuje, že tento boj nemůžeme nikdy vést tělesnými prostředky. Potřebujeme Boží milost. A Bůh dává milost pokorným.

         Knihu má 75 stran a prodává se za 89 Kč.

9. listopadu 2017

 

© 2013 Dan Drápal