Bibliografie

V tomto seznamu jsou uvedeny pouze knížky a brožurky, nikoli články.

Hledání a jistota (1. vydání KMS 1992; 3. vydání KMS 2006)

Krutý Bůh? (1. vydání Sborový dopis 1992; 2. vydání Ampelos)rozebráno

Můj vztah ke katolické církvi (Sborový dopis)

Církev a budoucí pronásledování (Sedlčany, Altak 1993) - rozebráno

Uzdravování (KMS 1993)

Křest – jablko sváru? (KMS 1994)

Rady pastorům (Sborový dopis 1995)

Sekty a ztráta absolutna (Sborový dopis 1996)

Žízeň po probuzení (Sborový dopis 1996)rozebráno

Will We Survive Western Missionaries? (Sborový dopis 1996)

Budování sboru (Ampelos 1999)

Manželství – a mnoho otázek kolem něj (Ampelos 2000)

Příručka pro čtení Písma (Ampelos 2000)

Bible, okultismus a politika (Ampelos 2001)

Emancipace žen v církvi? (Návrat domů 2003)

Apoštolská služba (KMS 2004)

Jak je tomu se křtem v Duchu? (KMS 2006)

Jak to všechno začalo - 1. díl dějin maninského společenství (KS Praha 2008)

Úvahy nad Žalmy (Návrat domů 2008)

Problémy sytých (KMS 2008; 2. vyd. 2009)

Léta růstu - 2. díl dějin maninského společenství (KS Praha 2009)

Návod na použití světa (KMS Praha 2009)

Zlom - 3. díl dějin maninského společenství (KS Praha 2011)

Jak připravovat kázání (KMS Praha 2011)

Spory o Trojici Pouze v elektronické podobě na www.kspraha.cz. (Praha 2011)

Večeře Páně (KMS Praha 2012)

Úvahy nad 2. knihou Žalmů (Návrat domů, Praha 2012)

Inspirovanost Písma (spolu s J. Hedánkem; KMS, Praha 2013)

Vztahy, sex, rodina - Velký rozvrat a cesta k obnově (Návrat domů, Praha 2013)

Spor o Joba (Návrat domů, Praha 2015)

Budoucnost je za námi (Návrat domů, Praha 2015)

Úvahy nad 3. a 4. knihou Žalmů (Návrat domů, Praha 2016)

Když oslice promluvila (Návrat domů, Praha 2016)

Úvahy nad 5. knihou Žalmů (Návrat domů, Praha 2017)

© 2013 Dan Drápal